Svenskarnas internetvanor under lupp i rapporten ”Svenskarna och internet 2018”

4 min läsning

Redan de som använder internet någon eller några gånger i veckan känner sig mycket mindre delaktiga i det digitala samhället än de som kopplar upp sig dagligen, det visar Internetstiftelsens nya rapport ”Svenskarna och internet 2018.

Rapporten visar också att aktiviteten på Facebook minskar, att var fjärde spädbarn använder internet och för första gången är det en majoritet som betalar för digitala musik- och filmtjänster.

Bebis tittar på en mobiltelefon i handen.

Allt fler kopplar upp sig allt mer i Internetsverige. Både användningen av internet och användningen av olika tjänster närmar sig 100 procent. Till exempel tittar alla upp till 25 år på Youtube, så gott som alla som är hemma med barn e-handlar och nästan alla studenter googlar. Fortfarande finns dock en halv miljon svenskar som inte använder internet alls och ytterligare 600 000 som inte är dagliga användare, de allra flesta är äldre. Samtidigt är det de äldre generationerna som i många fall står för de största ökningarna i användningen av olika tjänster.

– I vår uppkopplade värld är det lätt att glömma att många användare fortfarande är nybörjare på internet. De som planerar morgondagens samhälle och utvecklar digitala tjänster behöver ta hänsyn till, inte bara om en viss målgrupp använder internet, utan också hur ofta den gör det och hur erfaren den är, säger Måns Jonasson, digital strateg på Internetstiftelsen.

Aktiviteten på Facebook minskar

83 procent av de svenska internetanvändarna använder sociala medier, en ökning med 2 procent sedan förra året. 63 procent är dagliga användare, en ökning med 13 procent på ett år.

Facebook är fortsatt populärast och används av 76 procent av internetanvändarna. Det dagliga användandet har dock planat ut och aktiviteten på Facebook minskar. Andelen som uppger att de skriver egna inlägg eller delar andras har minskat till strax under 40 procent. Det innebär att var femte person som förra året skrev eller delade inlägg på Facebook i år har slutat med det. Av de aktiviteter på Facebook som undersökningen mäter är det enbart meddelandetjänsten Facebook messenger som inte minskar.

– Facebook tycks ha svårt att behålla engagemanget hos sina användare. I stället för att vara ett privat nätverk där man pratar med sina vänner har Facebook blivit en allt bredare plattform, vilket kan ha gjort att lusten att dela med sig av privata tankar och bilder minskar, säger Måns Jonasson, digital strateg på Internetstiftelsen.

Instagram används av 60 procent av internetanvändarna och är den tjänst som ökat mest under året. Snapchat fortsätter också att växa men är fortfarande främst de ungas tjänst. 97 procent av flickorna på högstadiet använder Snapchat. Mest har användningen vuxit i åldersgruppen 26 till 35 år där nu över hälften (52 %) använder Snapchat.

Fler nyheter ur årets rapport

Barn och internet – vart fjärde spädbarn använder internet

 • För första gången mäter undersökningen hur barn under två år använder internet. När frågan ställs till deras föräldrar uppger var fjärde med ett spädbarn 0–12 månader, att barnet använder internet.
 • Bland ettåringarna använder nära två av fem internet. Från två års ålder använder fler än hälften av barnen internet varje dag. Att titta på video är den populäraste aktiviteten.
 • Vid 7 års ålder börjar fler och fler barn (38 %) ha tillgång till egen mobiltelefon. Från 10 års ålder har 9 av 10 en egen mobiltelefon (88 %).

Lyssna och titta – Populära tjänster ökar betalningsviljan

 • För första gången uppger fler än hälften, 53 procent, att de betalar för film på nätet.
 • Fler än hälften av internetanvändarna, 55 procent, betalar för en musiktjänst på internet. Nästan alla av dem (97 %) lyssnar på Spotify.
 • 51 procent uppger att de lyssnar på poddar. I åldersgruppen 16–25 år är det vanligare att lyssna på poddar än både radioapparat och internetradio.

Tillgång – Utbyggnaden av fiber bromsar in

 • Efter ökningar av fiberuppkopplade hushåll på både 7 och 12 procentenheter de senaste åren verkar utbyggnaden av Sveriges fibernät till hushållen ha bromsat in. Endast två procentenheter fler fick tillgång till fiber i hushållet mellan 2017 och 2018.

Arbete – en majoritet suddar ut gränsen mellan jobb och fritid

 • 7 av 10 använder internet för att arbeta hemifrån.
 • Drygt hälften (53 %) av de som använder internet på arbetet läser arbetsrelaterad e-post under semestern.
 • 86 procent använder internet på arbetet för privata ändamål.

Information och källkritik – var tredje har fått utbildning

 • Två av tre unga (upp till 25 år) har fått utbildning i källkritik. Bland 35-45-åringar har siffran sjunkit till 35 procent och i de äldsta åldersgrupperna är det mindre än var tionde.
 • 97 procent söker information på internet. 61 procent googlar varje dag.
 • Självförtroendet att hitta sökord när man söker på nätet har minskat. 2017 ansåg 62 procent helt och hållet att det var enkelt att hitta rätt sökord när de söker på nätet. I år har siffran sjunkit till 47 procent.
 • 85 procent använder Wikipedia.

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi ansvarar för den svenska toppdomänen .se och för driften av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar inom forskning och utbildning i syfte att internetanvändare i Sverige ska kunna vidareutveckla sin användning på ett medvetet sätt och att ge kunskap om internetanvändningen i Sverige och digitaliseringens påverkan på samhället. 

Exempel på våra satsningar är start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och Internet, Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.

Läs hela rapporten

Hela rapporten finns att läsa på svenskarnaochinternet.se. Där finns även rapporten att ladda ner som pdf.

För mer information, vänligen kontakta:

Måns Jonasson, digital strateg på Internetstiftelsen
Telefon: 076-127 00 76
E-post: mans.jonasson@internetstiftelsen.se

Elisabeth Standár, pressansvarig på Internetstiftelsen
E-post: redaktion@internetstiftelsen.se