”Alla ser dig” – ny utställning på Internetmuseum om den personliga integriteten i en digital värld

3 min läsning

Nästan varannan internetanvändare känner sig övervakad på nätet, och svenskarnas oro för den personliga integriteten på internet har ökat de senaste fem åren. Hur hamnade vi här? Nu lyfts den högaktuella integritetsfrågan i en ny utställning på Internetmuseum.

Vad du än gör på nätet så lämnar du spår efter dig. Små bitar här och där som var för sig inte säger så mycket, men som sammantaget kan ge en väldigt exakt bild av vem du är. Att vara anonym samtidigt som du är delaktig i vårt digitala samhälle är i dag nästan omöjligt. Data har blivit en värdefull handelsvara och den valuta du betalar med för att få tillgång till sociala nätverk, roliga appar och program.

Mot bakgrund av en ökande oro för den personliga integriteten på nätet öppnar nu Internetmuseum, som drivs av Internetstiftelsen, en helt ny utställning om personlig integritet på nätet. Med avstamp i George Orwells dystopiska roman 1984 tas besökare med genom kryptokrig och spionprogram, via brandväggar och införandet av kakor, till avslöjanden om massövervakning, och den senaste tidens dataläckor.

Pressbild Björn Appelgren, projektledare, Internetstiftelsen
Björn Appelgren, projektledare, Internetstiftelsen

– Den tekniska utvecklingen har gått väldigt fort och vi har inte riktigt förstått hur den påverkar vår personliga integritet. Men vi kan lära oss mycket genom att titta på hur diskussionen om personlig integritet har sett ut fram till nu. Utställningens historiska återblick hjälper oss att förstå varför vi är där vi är idag, säger Björn Appelgren.

Förflyttat fokus från stat till nätjättar

Idag känner sig nästan hälften av internetanvändarna övervakade på nätet, enligt Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet 2019. Under de senaste fem åren har oron ökat för att myndigheter respektive storföretag, som Google och Facebook, inkräktar på ens personliga integritet på nätet.

– Tidigare handlade oron mycket om statlig övervakning, och den lever fortfarande kvar, men på senare tid har fokus mer och mer förflyttats till nätjättarnas datainsamling och vad de gör med informationen om oss, säger Björn Appelgren, projektledare på Internetstiftelsen.

Internetmuseums utställning ”Alla ser dig – den personliga integriteten i en digital värld” öppnar torsdag den 7 november och besöks genom webbplatsen www.internetmuseum.se.

Fördjupning: Hela internets historia på fem minuter

För mer information

Björn Appelgren, projektledare, Internetstiftelsen
079-076 38 37
bjorn.appelgren@internetstiftelsen.se

Olle Hallberg, pressansvarig, Internetstiftelsen
072-003 29 91 (ej sms)
olle.hallberg@internetstiftelsen.se

Om Internetmuseum

Internetmuseum grundades i december 2014 och blev i juni 2016 invalt i Sveriges museum, som första utpräglat digitala museet i Sverige. Syftet med museet är att spara det svenska digitala kulturarvet, samt att sprida fördjupad kunskap om nätets historia i Sverige.

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi ansvarar för den svenska toppdomänen .se och för driften av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar inom forskning och utbildning i syfte att internetanvändare i Sverige ska kunna vidareutveckla sin användning på ett medvetet sätt, samt ge kunskap om internetanvändningen i Sverige och digitaliseringens påverkan på samhället.

Exempel på våra satsningar är start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och Internet, lärresursen Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.