Anmälningar om internetbedrägerier ökar – så luras bedragarna

3 min läsning

En mejladress som liknar ett känt företagsnamn, fast med ett falskt tillägg i inledningen eller slutet. Eller en medveten felstavning på adressen som är lätt att förbise. Antalet anmälningar för bedrägerier ökar – och de flesta är internetrelaterade. Nu stärker Internetstiftelsen sin bedrägeriprevention

Bara under 2018 ökade antalet bedrägerianmälningar till Polisen med 25% jämfört med 2017. Totalt gjordes 260 000 bedrägerianmälningar förra året. De allra flesta anmälningarna är relaterade till internet och omsätter miljardbelopp.

– Generellt kan man säga att det kanske största problemet är att användare luras av förfalskade webb- och e-postadresser, i kombination med att de lämnar sina kortuppgifter till obehöriga. Detta i tron att de endast ska betala exempelvis en mindre portokostnad, säger Peter Forsman, abuseansvarig på Internetstiftelsen.

Antalet bedrägerianmälningar till Polisen ökade med 25 % jämfört med 2017.

Sättet bedragare luras på förändras hela tiden. Ett av tillvägagångssätten den senaste tiden har varit förfalskade e-postadresser som är snarlika verkliga företagsnamn. Det kan till exempel vara ett kort tillägg i inledningen eller slutet av företagsnamnet som till synes verkar korrekt, exempelvis ”-ab” (aktiebolag). När bedragaren tar mejlkontakt tror offret att hen kommunicerar med det riktiga företaget.

— En trend som syns i amerikanska FBI:s årliga rapportering är att brottsoffer i samtliga ålderskategorier under 2018 förlorade dubbelt så mycket pengar i genomsnitt, jämfört med vad rapporten visade två år tidigare. Värst drabbade är de äldre, säger Peter Forsman.

Stärker bedrägeripreventionen

Internetstiftelsen ansvarar för den svenska toppdomänen .se och sköter även drift och administration av .nu. Nu vill man öka kompetensen om och förebygga IT-relaterad bedrägeribrottslighet och närliggande brottslighet, bland annat genom rekryteringen av en Sveriges främsta experter inom bedrägeriprevention, Ludvig Isacsson. Satsningen ger bland annat en ökad möjlighet till samverkan mellan rättsvårdande myndigheter och privata aktörer.

– Internet är centralt i de flesta bedrägerier, vare sig det syns eller inte. Det är en enorm utmaning att försvåra och förhindra många brott i vårt samhälle, men jag hoppas kunna bidra till arbetet genom min erfarenhet, säger Ludvig Isacsson, abusespecialist på Internetstiftelsen.

Internetstiftelsen arbetar även med bedrägeriförebyggande genom att stärka privatpersoners kunskap. Genom den digitala fortbildningssatsningen Internetkunskap, på internetkunskap.se, som i första hand vänder sig till vuxna, behandlar man i olika avsnitt bland annat BankID-bedrägerier, kontokortkapningar och bluffmejl.

Vanliga mejlbedrägerier

  • Bedragarens mejladress påminner om ett riktigt företags, men med ett litet medvetet stavfel som är lätt att missa. Som exempel kan ett tecken vara utbytt mot ett annat som visuellt liknar det rätta tecknet.
  • Bedragarens mejladress har ett kort tillägg i början eller slutet, som verkar korrekt. Det kan till exempel vara tillägget ”-ab”.
  • Utpressningsmejl med exempelvis påståenden om att du har blivit filmad när du porrsurfade.

För mer information

Peter Forsman, abuseansvarig på Internetstiftelsen
E-post: peter.forsman@internetstiftelsen.se
Telefon: 070-713 42 00

Olle Hallberg, pressansvarig Internetstiftelsen
E-post: olle.hallberg@internetstiftelsen.se
Telefon: 072-003 29 91

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi ansvarar för den svenska toppdomänen .se och för driften av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar inom forskning och utbildning i syfte att internetanvändare i Sverige ska kunna vidareutveckla sin användning på ett medvetet sätt, samt ge kunskap om internetanvändningen i Sverige och digitaliseringens påverkan på samhället.

Exempel på våra satsningar är start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och Internet, lärresursen Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.