Två statyetter föreställandes gråa händer som håller gyllene förstoringsglas.

De vinner källkritikspriset Det gyllene förstoringsglaset 2023

2 min läsning

Nyhetskanalen Alkompis, och forskarna Jutta Haider och Olof Sundin tilldelas källkritikspriset "Det gyllene förstoringsglaset", som delas ut av Internetstiftelsen och Källkritikbyrån på källkritikens dag 13 mars.

"Det gyllene förstoringsglaset" har delats ut sedan 2017 till personer, initiativ eller organisationer som har gjort enastående insatser för källkritik och kritiskt tänkande på nätet. Priset delas ut av Internetstiftelsen och Källkritikbyrån i samband med Källkritikens dag, den 13 mars, varje år.
– Det oroliga omvärldsläget har aktualiserat vikten av källkritik. Det är därför viktigt att uppmärksamma de människor som gör insatser för att öka allas vår förmåga att tänka källkritiskt, säger Carl Piva, vd, Internetstiftelsen.

Årets vinnare

I år går Det gyllene förstoringsglaset, allmänhetens pris, till nyhetskanalen Alkompis. Jutta Haider och Olof Sundin tilldelas skolpriset.

– Alkompis har under året på ett imponerande sätt arbetat med att reda i desinformation gällande socialtjänsten. Jutta Haider och Olof Sundin är förgrundsgestalter som har verkat för att synliggöra, problematisera och därmed även utveckla vad källkritik är i en digital tid. De är alla väl värda pristagare, säger Jannike Tillå, kommunikations- och affärsområdeschef, Internetstiftelsen.

Juryns motivering, allmänhetens pris – Alkompis
"Få medier vänder sig till arabiskspråkiga svenskar och därför är det värdefullt att den som gör det är noga med fakta, särskilt i kontroversiella frågor. Det är Alkompis. Såväl när de rättar andra mediers felöversättningar som när de tillbakavisar desinformation om kidnappade barn visar Alkompis att de står stadigt på sanningens och sina läsares sida."

Juryns motivering, skolpriset – Jutta Haider och Olof Sundin
"I sin bok Paradoxes of Media and Information Literacy: The Crisis of Information visar de hur källkritiken, som en del av medie- och informationskunnighet, hela tiden behöver omförhandlas i ett digitalt informationssamhälle. Genom att lyfta en rad olika dilemman ger de värdefulla insikter för en framåtsyftande digital källkritik och en stärkt digital kompetens."

Jurygruppen som utsett årets vinnare bland nomineringarna består av:

  • Åsa Larsson, Källkritikbyrån
  • Jack Werner, Källkritikbyrån
  • Kristina Alexanderson, Internetstiftelsen
  • Björn Appelgren, Internetstiftelsen

För mer information

Olle Hallberg, pressansvarig, Internetstiftelsen
070-689 11 91
olle.hallberg@internetstiftelsen.se

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.

Exempel på våra satsningar är start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och internet, lärresursen Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.