Ryggtavla av man syns stående framför en laptop.

DIGG, SKR och Internetstiftelsen inleder samarbete om öppna data

3 min läsning

Bottenplaceringen i Europa ska förbättras. Ny satsning från DIGG – Myndigheten för digital förvaltning, SKR – Sveriges Kommuner och Regioner, och Internetstiftelsen ska få fler inom offentlig sektor att använda och tillgängliggöra öppna data.

DIGG, SKR och Internetstiftelsen inleder nu ett samarbete för att tillsammans inspirera myndigheter, regioner och kommuner att börja arbeta med öppna data som en del i det dagliga arbetet. Ambitionen är att så mycket data som möjligt ska vara öppet att nyttja för vem som helst när som helst.

Satsningen inleds med ett digitalt seminarium om öppna data den 2 juni för beslutsfattare inom kommuner och myndigheter. Senare i höst genomförs ett helt kunskapsspår på konferensen Internetdagarna den 25 november.

– Digitalisering är en lagsport och vi är mycket glada över att kunna inleda samarbeten som dessa där flera stora aktörer deltar. Tillsammans kan vi nå ut bredare och föra dialoger kring värdet av öppna data, säger Anna Eriksson, generaldirektör DIGG.

De tre aktörerna kommer även genomföra omfattande utbildningsinsatser för kommuner, regioner och myndigheter runt om i landet, delfinansiera och stötta pågående utrullningsprojekt samt arbeta med informationsspridning och nyhetsrapportering.

– SKR:s uppgift är att vägleda och stötta sina medlemmar och vi tror att öppna data kommer att förenkla arbetet för kommunerna och regionerna och skapa stora besparingar. Vi vill därför engagera oss och driva frågan, säger Caspar Almalander, strateg, SKR.

Bottenplaceringen i Europa ska lyftas

Riksdagen har beslutat att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, men i OECD:s senaste mätning låg Sverige bara på plats 32 av 33 bland jämförbara länder när det gäller öppna data. Det här vill nu DIGG, SKR och Internetstiftelsen hjälpa till att förändra genom bland annat detta nya samarbete.

– Internetstiftelsen stöttar den handlingsplan för offentliga öppna data som DIGG har arbetat fram. Öppna och länkade data brukar kallas ibland för web 3.0 då internets potential uppfylls till max och data kan flöda fritt. Genom detta samarbete är vi glada att kunna främja en viktig utveckling som leder till stora förbättringar och besparingar, säger Danny Aerts, CEO, Internetstiftelsen.

Data är idag en strategisk resurs för näringslivets, samhällets och den offentliga förvaltningens utveckling. Öppet publicerad offentliga data beräknas leda till en miljon nya jobb, rädda 200 000 liv, spara 25 miljoner timmar i väntetider i publika transporter. Marknaden värderas till 325 miljarder euro år 2025, enlig EU-kommissionens nyligen släppta rapport ”The economic impact of open data”.

För mer information

Pia Ohlén, presskommunikatör, DIGG
info@digg.se
+46 771 11 44 00

Caspar Almalander, strateg, SKR
caspar.almalander@skr.se
08-452 73 80

Danny Aerts, CEO, Internetstiftelsen
danny.aerts@internetstiftelsen.se
+46 70-990 54 89

Läs mer: 

Om aktörerna

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning - är en statlig myndighet under Infrastrukturdepartementet. Myndigheten bildades den 1 september 2018 och har sitt säte i Sundsvall. Uppdraget är att stödja och samordna offentlig sektor inom den förvaltningsgemensamma digitaliseringen och även ansvara för Sveriges förvaltnings-gemensamma digitala infrastruktur. Myndigheten ska också bistå regeringen med underlag inom digitaliseringen av det offentliga samt följa och analysera utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. 

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) uppgift är att stödja och bidra till att utveckla och modernisera kommuner och regioners verksamhet samt fungera som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning.

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation, som verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Internetstiftelsen ansvarar för den svenska toppdomänen .se och för driften av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar inom forskning och utbildning i syfte att internetanvändare i Sverige ska kunna vidareutveckla sin användning på ett medvetet sätt, samt ge kunskap om internetanvändningen i Sverige och digitaliseringens påverkan på samhället