Händer skriver på tangentbord.

Federationen Sambi först i Sverige att godkännas av E-hälsomyndigheten

2 min läsning

Identitets- och behörighetsfederationen Sambi som drivs av Internetstiftelsen är först att godkännas av E-hälsomyndigheten som stöd för säker åtkomst till myndighetens tjänster, när E-hälsomyndighetens nu satsar på att stärka hanteringen av personuppgifter.

E-hälsomyndigheten tillhandahåller tjänster till vård- och apoteksaktörer som innehåller känsliga personuppgifter. För att stärka skyddet för medborgarnas personliga integritet, genom säkrare hantering av personuppgifter, höjer nu myndigheten sina krav. För att rätt person ska få åtkomst till rätt information måste aktörer som vill använda tjänsterna först granskas av en godkänd operatör.

Sambi första godkända operatören

Först att bli godkänd som operatör av E-hälsomyndigheten är identitets- och behörighetsfederationen Sambi som verkar inom hela hälso-, vård- och omsorgssektorn. Sambi, som drivs av Internetstiftelsen, möjliggör säker inloggning för användare över organisationsgränser. Godkännandet innebär att aktörer som behöver använda E-hälsomyndighetens e-tjänster kan ansluta till Sambi och vara säker på att organisationen uppfyller myndighetens krav på it- och informationssäkerhet. Genom att ansluta till Sambi underlättas efterlevnad av kraven om skydd av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR.

– Det är mycket glädjande att Sambi blir den första godkända operatören. Vi tror på E-hälsomyndighetens sätt att ställa de här nya kraven. Och genom att vi möter kraven blir det tydligt för våra medlemmar att vi är långsiktiga, stabila och levererar trygghet när de ska ansluta till tjänsterna de behöver. Det är extra glädjande att E-hälsomyndigheten berömmer oss för vårt långsiktiga informationssäkerhetsarbete, säger Danny Aerts, vd på Internetstiftelsen.

Senast 1 juni 2022 måste aktörer som vill använda E-hälsomyndighetens tjänster ha anpassat sina system och blivit godkända av en operatör.

Exempel på organisationer som kan ansluta till Sambi:

  • Myndigheter
  • Regioner
  • Kommuner
  • Privata vårdgivare
  • Privata omsorgsgivare
  • Tjänsteleverantörer
  • Apotek
  • Veterinärer

För mer information

Olle Hallberg, pressansvarig, Internetstiftelsen
072-003 29 91
olle.hallberg@internetstiftelsen.se

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi ansvarar för den svenska toppdomänen .se och för driften av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar inom forskning och utbildning i syfte att internetanvändare i Sverige ska kunna vidareutveckla sin användning på ett medvetet sätt, samt ge kunskap om internetanvändningen i Sverige och digitaliseringens påverkan på samhället.

Exempel på våra satsningar är start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och Internet, lärresursen Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.