Kristina Alexanderson

Fortbildning av lärare via podd – Internetstiftelsen breddar sin satsning för att höja den digitala kompetensen i skolan

2 min läsning

I mars släpper Internetstiftelsen ”Digitala lektioner- en lärarpodd” ledd av Kristina Alexanderson. Det är ett kort fortbildningsformat för lärare som ska stötta dem i arbetet med digital kompetens i undervisningen. Podden kommer att fokusera på det praktiska utförandet, det vill säga, hur lärare undervisar elever i området digital kompetens.

Digital kompetens skrevs in i läroplanen 2017. Samma år lanserade Internetstiftelsen den kostnadsfria lärarresursen Digitala lektioner för att hjälpa till att stärka den digitala kompetensen i skolan. Det är färdigt lektionsmaterial inom de ämnesområden som utgör området digital kompetens nämligen; programmering, källkritik, värdegrund, säkerhet, teknik och digitalisering.

Under åren efter 2017 har Internetstiftelsen sett utvecklingen av en endimensionell diskussion kring lärandet av digital kompetens, som fokuserar på digitaliseringen av undervisningen.

–Det pratas om hur lärare ska lära eleverna att använda digitala verktyg, men inte hur de ska lära ut hur verktygen kan påverka eleverna och deras liv, säger Kristina Alexanderson, ansvaring för skolsatsningar på Internetstiftelsen.

–Internetstiftelsen arbetar för en ökad kunskap och medvetenhet hos internetanvändare genom en rad olika satsningar. Vi vill bidra till kunniga och medvetna internetanvändare oavsett ålder, säger Jannike Tillå, kommunikations- och affärsområdeschef på Internetstiftelsen. 

För att kunna lära barnen måste lärarna ha rätt kompetens

Många lärare använder redan lektionsmaterialet från Digitala lektioner i sin undervisning idag. Och Internetstiftelsen har genom satsningen i digital kompetens även utbildat över 7000 lärare via föreläsningar och event. Med podden Digitala lektioner vill vi bredda lärarresursen och ge lärare fortbildning kring undervisningen i digital kompetens, för att främja reflektion och kollegiala samtal.

–Vi pratar om hur du som lärare kan arbeta med digital kompetens i din undervisning till dina elever. Vi vill bredda ingångarna så att du ser att det finns många sätt att förstå och närma sig digital kompetens med eleverna, säger Kristina Alexanderson.

De många möten vi haft med pedagoger visar att det finns en önskan om ökad kunskap kring digital kompetens, men brist på tid. Skolverket har förordat kollegialt lärande som ett sätt för lärare att fortbilda sig. Det innebär att lärare ska lära sig om det tillsammans inom sitt lärarlag. Här ser vi att det korta poddformatet är en bra utgångspunkt för just kollegiala samtal.

Podden kommer att släppas den 2 mars, den består av 14 delar. Du kommer bland annat att kunna lyssna på Susanne Linde som pratar om vikten av källtillit bland yngre elever, och på skoldebattören Maria Wiman som pratar om att dela saker på internet och vad det kan leda till för konsekvenser. Du hittar alla delar av podden på Internetstiftelsen och där poddar finns.

Lektionsmaterialet hittar du på Digitala lektioner. Där går det att ta del av över 140 lektioner som täcker in alla läroplansförändringar för grundskolan som rör digital kompetens. Materialet är skapat av lärare och är utformat för att göra undervisningen inom området så enkel som möjligt.

För mer information

Julia Högström, Pressansvarig, Internetstiftelsen
E-post: julia.hogstrom@internetstiftelsen.se
Telefon: 072-003 29 91