#FrågaVarför – Internetstiftelsen kampanjar för ett bättre samtalsklimat

3 min läsning

Nyligen släppte Internetstiftelsen rapporten ”Svenskarna och internet – valspecial 2018” där 14 procent av internetanvändarna uppger att de utsatts för näthat eller att någon skrivit negativt om dem.

Unga och kvinnor är överrepresenterade och motsvarande siffra bland de som uttrycker politisk åsikt är 61 procent. Nära var tredje internetanvändare uppger också att de avstått från att uttrycka sin politiska åsikt under det senaste året för att undvika hård kritik, hat eller hot. Sverige är också just nu mitt i en valrörelse där debattläge och känslor tenderar att skruvas upp ytterligare.

– I en tid när alla pratar men få lyssnar tror vi på kraften i en ödmjuk fråga. Genom att fråga varför istället för att skrika därför kan vi alla bidra till att minska polariseringen och bjuda in till samtal – inte direkt döma ut varandra, säger Jannike Tillå, kommunikations- och affärsområdeschef på Internetstiftelsen.

Kampanjen är en del av Hack for Good, ett projekt faciliterat av Facebook, där kreativa byråer tävlar om att skapa en Facebook-kampanj för en offentlig organisation eller välgörenhetsorganisation med målet att skapa medvetenhet om viktiga och samhällskritiska frågor.

– Vi ville arbeta med Internetstiftelsen eftersom de har målsättningen att öka kunnandet om digitaliseringen och utveckla internet i positiv riktning – något som vi också tycker är väldigt viktigt. Vi har valt att fokusera på att hålla en god ton i diskussioner online, då de diskussionerna väldigt ofta händer på våra plattformar. Det är ett ansvar som vi, precis som Internetstiftelsen, tar på väldigt stort allvar, säger Louise Sara Gregersen Baunsgaard, Marketing Manager Facebook Nordics.

– Vi agerar mer och mer som att allt är svart eller vitt. Antingen gillar vi något, eller så avskyr vi det. Som att det är en tävling mellan två läger där de som skriker därför allra högst vinner. Det vi vill göra är precis tvärtom – istället för att stämpla meningsmotståndare som idioter, fråga varför och bjud in till dialog, säger Noak Garberg, kreatör på McCann Stockholm.

Kampanjen #FrågaVarför uppmuntrar den tysta majoriteten av folket att istället för att skrolla förbi starka åsikter eller obemärkt och direkt döma personer ställa den ödmjuka och enkla frågan varför när de möter en meningsskiljaktighet i sitt flöde.

– Bara genom dialogen och viljan att mötas kan vi skapa ett internet som är fantastiskt, för alla. Genom att fråga varför kan vi skaka om nätnormer där tvärsäkra sanningar dominerar och bidra till ett mer tillåtande och öppet nätklimat. Vi kan skapa förståelse eller åtminstone mötas i att vi inte håller med varandra – och att det faktiskt är okej, säger Jannike Tillå, kommunikations- och affärsområdeschef på Internetstiftelsen.

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi ansvarar för den svenska toppdomänen .se och för driften av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar inom forskning och utbildning i syfte att internetanvändare i Sverige ska kunna vidareutveckla sin användning på ett medvetet sätt, samt ge kunskap om internetanvändningen i Sverige och digitaliseringens påverkan på samhället.

Exempel på våra satsningar är start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och Internet, lärresursen Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.

För mer information

Jannike Tillå, kommunikations- och affärsområdeschef på Internetstiftelsen