Måns Jonasson och Aisha Mossberg modererar konferensen Internetdagarna 2020

Futurologen Amy Webb är huvudtalare på Internetdagarna

2 min läsning

Med pandemins intåg ändrades villkoren i samhället. På årets Internetdagarna vänds blickarna framåt för att spå om digitaliseringens roll för människa och samhälle. Den världsledande futurologen Amy Webb är en av huvudtalarna.

Årets upplaga av konferensen Internetdagarna sker den 22-23 november. Konferensen kommer att vara digital och öppen för deltagare och gäster över hela världen.

– Vi har valt att genomföra Internetdagarna online i år igen så att alla som vill kan delta. Årets program innehåller fyra fantastiska huvudtalare och 18 inspirerande temaspår. På Internetdagarnas plattform kommer det även gå att utbyta erfarenheter och diskutera de spännande ämnen som behandlas, säger Jannike Tillå, affärsområdes- och kommunikationschef på Internetstiftelsen. 

Trendspaningar från världsledande huvudtalare

Amy Webb är en av årets huvudtalare på Internetdagarna. Hon är grundare av Future Today Institute och är känd som en av världens främsta tänkare kring teknikens påverkan på framtiden. Hennes träffsäkra förutsägelser är baserade på stora mängder data och under Internetdagarna kommer hon att berätta vad hon ser för tendenser framåt.

De andra huvudtalarna i år är den framträdande Harvardprofessorn Shoshana Zuboff som studerat techjättarnas datainsamling på nätet och myntat begreppet övervakningskapitalism. Medieforskaren Whitney Philips som är expert på nätkultur och hur det samspelar med teknik och makt. Och AI-experten Ayesha Khanna som kan ge konkreta svar till hur AI kan lösa problem i samhället.

– Spannet av årets huvudtalare ger en unik överblick av globala trender. Ett av Internetstiftelsens mål med Internetdagarna är just att erbjuda ett bredare digitalt perspektiv. Tillsammans kommer årets huvudtalare att ge en inblick i samspelet mellan teknik, människa och samhälle, säger Jannike Tillå.

Mer information om huvudtalarna finns på Internetdagarnas webb

Det här är spåren på Internetdagarna 2021:

 • Sociala medier: nya regler och vägar till effekt
 • Digitala beteenden: så funkar människor på internet
 • Framtidens arbetsliv: hybrider, gig och distans
 • Digital kompetens i skolan: så hanterar du utmaningarna
 • Ord och mod: en livepodd om näthat, dag 1 & 2
 • AI i offentlig sektor: möjligheter och ansvar
 • Digitalisering i offentlig sektor: så lyckas vi
 • DNS Meetup
 • PasswordsCon, dag 1 & 2
 • Gamification: 7 tips för att effektivisera ditt företag
 • Digital kompetens: för individ eller samhälle?
 • Moderera mera: ta kontroll över dina kanaler
 • Framtidens lustfyllda lärande i en fygital värld
 • Rebellkultur och teknik: om digitalisering i Malmö stad
 • Digitala allmänningar: så skapar vi samhällsnytta
 • Security Culture Conference

Hela programmet finns på Internetdagarnas webb

Om Internetdagarna 2021

Internetdagarna pågår den 22-23 november 2021. Det är en digital konferens för dig som vill bredda ditt digitala perspektiv. På Internetdagarna får du kunskap om internet och digitaliseringens påverkan på samhälle och individ. Konferensen arrangeras av Internetstiftelsen varje år.

För mer information
Olle Hallberg, pressansvarig, Internetstiftelsen
E-post: olle.hallberg@internetstiftelsen.se
Telefon: 072-003 29 91

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.

Exempel på våra satsningar är start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och Internet, lärresursen Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.