Guide om algoritmer ska lära fler att vara källkritiska

2 min läsning

Fördjupa dina kunskaper om hur världen på nätet fungerar och hur det kommer sig att du får se det du ser i sociala nätverk. Tillsammans med Viralgranskaren och Statens medieråd släpper nu Internetstiftelsen i Sverige, IIS, guiden "Algoritmer – så påverkar de din vardag".

Fejknyheter och filterbubblor är ord som idag finns på allas läppar. Den information vi nås av i våra sociala medieflöden är utvald åt oss genom anonyma algoritmer, eller instruktioner, som främst lyfter upp sådant som vi redan känner till och tycker om. Efter presidentvalet i USA blev fler uppmärksamma på att vi behöver förstå det bakomliggande syftet med informationen vi nås av och tar del av.

– De dominerande internettjänsternas algoritmer har allt större inflytande över våra liv. Algoritmer är inte längre en fråga för programmerare eller matematiker utan anses numera kunna påverka vem som vinner ett val. I guiden förklaras hur algoritmerna fungerar och hur de påverkar oss. Du lär dig också om algoritmernas betydelse inom olika områden - som till exempel nyhetsmedier eller sociala medier, säger Jessica Bäck, projektledare för Internetguider på Internetstiftelsen, IIS.

Algoritmer jämförs ibland med recept som beskriver i vilken ordning ingredienser ska föras samman och hur de ska hanteras för att uppnå ett resultat. Syftet med producerade filterbubblor är att visa det som användaren förväntas vilja se.  Varför har algoritmer för sortering och prioritering av information blivit så betydelsefulla? Den främsta anledningen är att vi numera möter information i olika kanaler i såna stora mängder.

– Vi tycker att det är viktigt att människor lär sig hur tekniska system ser ut bakom kulisserna och framför allt vad det finns för problem med algoritmer. Somliga vet inte vad algoritmer är, andra kanske känner till det men tänker inte på hur mycket de styr, säger Viralgranskarens redaktör Åsa Larsson.

Guiden om algoritmer är skriven av Jutta Haider och Olof Sundin. Jutta Haider är verksam vid Lunds universitet där hon forskar och undervisar inom digitala kulturer och biblioteks- och informationsvetenskap. Olof Sundin är också verksam vid Lunds universitet där han forskar och undervisar inom biblioteks- och informationsvetenskap.

Här hittar du guiden om algoritmer.
Se Viralgranskarens film om algoritmer här.

I guiden om algoritmer lär du dig:

  • Vad en algoritm är och vad den gör
  • Hur algoritmer påverkar din vardag
  • Vilket slags data algoritmer arbetar med
  • Hur du bättre kan kontrollera denna data
  • Hur internets infrastruktur påverkar din information
  • Hur personalisering på nätet medför både fördelar och nackdelar
  • Om viktiga områden i samhället som påverkas av algoritmer
  • Hur du kan tänka kritiskt om algoritmer

För mer information kontakta:

Jessica Bäck, projektledare Internetstiftelsen i Sverige, IIS
E-post: redaktion@internetstiftelsen.se

Clara Fröberg, PR-ansvarig Internetstiftelsen i Sverige, IIS
E-post: redaktion@internetstiftelsen.se

Åsa Larsson, redaktör Viralgranskaren på Metro