IIS börjar investera i svenska startupbolag – först ut är Weld

2 min läsning

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, investerar i startupföretaget Weld. Det är första gången stiftelsen investerar i ett bolag och markerar startpunkten för en ny satsning från IIS på att stödja nystartade svenska internetbolag.

– Vi vill fungera som en katalysator för nystartade svenska aktiebolag vi tror på och vars verksamhet främjar utvecklingen av internet och dess användning, säger Jannike Tillå, Chief Communications and Outreach Officer på IIS.

Sedan många år har IIS genom Internetfonden stöttat fristående ickekommersiella projekt. Nu väljer IIS att börja använda Internetfonden också för att investera i unga svenska aktiebolag.

Huvudsyftet för IIS är inte avkastning, eller att styra bolagens utveckling, utan i stället att hjälpa företag i ett tidigt stadie då det är svårt att attrahera investerare. IIS ska i dessa bolag vara minoritetsägare och bolagen ska ha möjlighet att köpa tillbaka aktierna i framtida investeringsrundor.

Tre bolag per år

Målet är att gå in i tre nystartade bolag per år. För att ett bolag ska komma ifråga ska de bland annat:

  • Ha fokus på den svenska marknaden.
  • Bolagens tjänster eller produkter ska vara i linje med stiftelsens ändamålsparagraf och värderingar.
  • IIS samlade portfölj av bolag ska följa stiftelsens mångfaldspolicy.

Weld första bolag IIS investerar i

Weld tillhandahåller ett verktyg som gör det enkelt att skapa interaktiva webbplatser och mobilappar utan att behöva kunna koda. Sedan lanseringen 2015 har tiotusentals webbplatser skapats med hjälp av Weld.

–Att en tung aktör som IIS väljer att satsa på oss betyder jättemycket som bekräftelse på att vi gör något innovativt. Deras kapital och resurser ger oss stabilitet i bolaget, säger Tom Söderlund, vd på Weld.

–Weld satsar på användarvänliga tjänster som underlättar för fler internetanvändare att skapa webbsidor och appar. Det är ett spännande bolag som vi vill stötta, säger IIS Chief Communications and Outreach Officer, Jannike Tillå.

För mer information, kontakta:

Jannike Tillå, Chief Communications and Outreach Officer på IIS
Mobil: 072-585 61 70
E-post: jannike.tilla@iis.se

Tom Söderlund, grundare och vd på Weld
Mobil: 070-751 7255
E-post: tom@weld.io

Om IIS

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige. IIS ansvarar för internets svenska toppdomän, .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad olika satsningar på att utveckla användningen av internet i Sverige, som mätverktyget Bredbandskollen, skoltävlingen Webbstjärnan och Internetfonden.

Om Weld

Weld (www.weld.io) är ett svenskt bolag som tagit fram en plattform som möjligör för fler att skapa interaktiva webbtjänster (på sikt även mobilappar) utan någon förkunskap i programmering. Företaget grundades 2014 av Tom Söderlund, mobilspelentreprenör och tidigare på Spotify samt 3D-bolaget Goo Technologies, och Henric Malmberg, erfaren utvecklare från onlinetv-tjänsten Magine TV. Företaget finansieras av Internetstiftelsen i Sverige (IIS), affärsänglar (bl.a. Tommy Palm och Alexander Ekvall, medskapare av Candy Crush Saga), samt av statliga Vinnova och Almi Företagspartner.