IIS investerar 1,5 MSEK i MetaSolutions som möjliggör öppen digitalisering och nya tjänster i offentlig sektor.

3 min läsning

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, investerar i MetaSolutions, ett ungt företag med moderna lösningar för informationshantering. Investeringen är en del i en ny satsning från IIS på att stödja nystartade svenska internetbolag.

MetaSolutions gör avancerad datahantering tillgänglig genom molntjänster och gör det snabbt och enkelt att göra information mer sökbar och bättre beskriven med hjälp av länkade data. Applikationerna för teknologin är många.

En av lösningarna har snabbt blivit marknadsledande i Sverige, tjänsten för publicering av öppna data. Över 60 procent  av de som i dag publicerar öppna data nationellt använder MetaSolutions molntjänst EntryScape Catalog.

– Vi hjälper våra kunder till publicering på bara en dag, vilket är unikt. Bland annat har vi hjälpt Skatteverket att skapa och erbjuda API:er som öppna data, något som är en förutsättning för digitalisering på bred front. Att IIS nu går in och investerar i bolaget gör att vi kommer att kunna skala upp och hjälpa ännu fler, säger Eric Hjelmestam VD MetaSolutions.

– MetaSolutions är ett mycket spännande företag vars affärsidé – att hjälpa kunder tillgängliggöra stora datamängder – ligger mycket väl i linje med IIS mål att främja utvecklingen och användningen av internet i Sverige. Genom att göra det enklare för fler att tillgängliggöra sin data är vi övertygade om att nya tjänster och innovationer kommer att skapas, säger Staffan Hagnell som är ansvarig för IIS investeringsportfölj.

IIS är också sedan tidigare kund till MetaSolutions genom satsningen datahotell.se, en tjänst där svenska användare kan börja beskriva och lägga upp sina data utan kostnad. Tjänsten har nära 100 användare och används bland annat för publicering till öppnadata.se.

IIS som investerare

IIS har i år börjat investera i unga svenska aktiebolag. Huvudsyftet för IIS är inte avkastning, eller att styra bolagens utveckling, utan i stället att hjälpa företag i ett tidigt stadie då det är svårt att attrahera investerare. IIS ska i dessa bolag vara minoritetsägare och bolagen ska ha möjlighet att köpa tillbaka aktierna i framtida investeringsrundor.

Målet är att gå in i tre nystartade bolag per år. För att ett bolag ska komma ifråga ska de bland annat:

  • Ha fokus på den svenska marknaden.
  • Bolagens tjänster eller produkter ska vara i linje med stiftelsens ändamålsparagraf och värderingar.
  • Bolagen kan få hjälp av IIS organisation för rådgivning men IIS ska inte arbeta i bolagens styrelser.

För mer information, kontakta:

Staffan Hagnell, ansvarig för IIS investeringsportfölj
Telefon: +46 (0) 70-999 92 75
E-post: staffan.hagnell@internetstiftelsen.se

Eric Hjelmestam, CEO MetaSolutions AB
E-post: eric@metasolutions.se

Om IIS

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige. IIS ansvarar för internets svenska toppdomän, .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad olika satsningar på att utveckla användningen av internet i Sverige, som mätverktyget Bredbandskollen, skoltävlingen Webbstjärnan och Internetfonden.

Om MetaSolutions

MetaSolutions gör avancerad datahantering tillgänglig för alla. Vi vill göra det snabbt och enkelt att få information sökbar och länkad. MetaSolutions har redan flera svenska kunder i offentlig sektor och har under 2016 fått flera kunder i Europa. Bolaget ligger långt framme med tillämpningar på länkade data och erbjuder dessa som molntjänster. En av de första lösningarna är öppna data. MetaSolutions grundades 2011 av Hannes Ebner och Matthias Palmer, som en avknoppning från forskning på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.