IIS lanserar datahotell för öppna data i Sverige

2 min läsning

Nu lanserar Internetstiftelsen i Sverige, IIS, ett datahotell på datahotell.se där vem som helst kan lägga upp data. Det övergripande målet är att underlätta för offentliga aktörer att tillgängliggöra sina data.

– Sverige har under flera år tappat i olika rankingar när det gäller samhällets digitalisering i allmänhet och öppna data i synnerhet. Genom IIS datahotell vill vi bidra till att fler myndigheter och verksamheter delar med sig av sin data, vilket i sin tur kan bidra till att fler smarta, digitala tjänster och lösningar kan skapas, säger Erika Olsson, projektledare för datahotellet på IIS.

Datahotell.se är en gratis tjänst för svenska användare där man enkelt kan publicera och beskriva data. Utöver själva datahotellet kommer det på sajten även finnas utbildningsmaterial samt aktuella nyheter kring öppna data.

Alla kan tanka

Tjänsten är öppen för alla, men är särskilt efterfrågad bland myndigheter och organisationer med behov av att lägga upp data. Men vem som helst är välkommen att ladda upp data på datahotell. Den uppladdade datan finns sedan också tillgänglig att tankas ner av vem som helst.

– Ett av problemen till varför Sverige halkat efter när det gäller öppna data är bristen på resurser. Det saknas ofta både pengar och personer som kan jobba med frågan. På datahotell.se är det möjligt att prova på hur enkelt det faktiskt är att både producera och publicera data som kan ge nya tillämpningar, säger Erika Olsson.

Datahotell.se förstärker öppnadata.se, som är den nationella portalen för öppen data i Sverige. För mer information om hur man lägger upp data på datahotellet och hur man använder befintlig data – besök datahotell.se.

Tjänsten är utvecklad av och drivs i partnerskap med MetaSolutions AB.

För mer information:

Erika Olsson, projektledare för IIS Datahotell
Mejl: redaktion@internetstiftelsen.se

Elisabeth Nilsson, pressansvarig IIS
Mejl: redaktion@internetstiftelsen.se

Om IIS

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige. IIS ansvarar för internets svenska toppdomän, .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad olika satsningar på att utveckla användningen av internet i Sverige, som mätverktyget Bredbandskollen, skoltävlingen Webbstjärnan och Internetfonden.