Internetmuseum tar över IT-kommissionens hemsida

2 min läsning

Internetmuseum verkar för att bevara historiska webbsidor på internet. Sedan tidigare har vi sett till att svenskarnas första privata hemsidor på Swipnet gått att nå för alla surfare. Vi har också tagit över driften av Annica Tigers HTML-skola, efter att hon tragiskt avled under 2016. Nu utökas samlingarna med  itkommissionen.se.

– Vi är mycket stolta över att kunna bevara denna centrala del av svensk internethistoria. IT-kommissionen har haft stor betydelse, inte minst symboliskt. Hemsidan blir nu ett museiföremål och vi är glada att den även i fortsättningen kan bevaras för internetanvändarna, säger Jörgen Löwenfeldt, verksamhetsansvarig för Internetmuseum.

IT-kommissionen var ett statligt organ, med mål att utreda och ta fram förslag angående användning av IT inom offentlig sektor och inom samhället i stort. Verksamheten drog igång 1994 med dåvarande statsminister Carl Bildt som ordförande, och avslutades 2003. Under de nästan tio år som kommissionen var igång genomfördes ett stort antal utredningar. Dokumenten lagrades på en webbplats och utgjorde därmed en allmänt tillgänglig källa för strategiarbeten runt om i landet.

SICS (Swedish Institute of Computer Science) erbjöd sig att vara värd för kommissionens webbplats, och hålla den öppen för alla på webben. Sedan 2004 har därför webbadressen itkommissionen.se lett till en webbserver på SICS. Nu flyttas hemsidan över till Internetmuseum.

– Vi på SICS är glada över att under alla dessa år ha haft förtroendet att hålla liv i ITK:s webbplats, och önskar nu Internetmuseum all lycka i arbetet att säkerställa att ITK förblir en tillgänglig källa för information om IT-strategiskt arbete under åren kring millennieskiftet, säger Olle Olsson, seniorforskare på SICS och fortsätter:

– Det finns många skäl till att IT-kommissionens webbplats bör bevaras för framtiden. En del av de dokumenterade resultaten har i dag mest historiskt intresse. I det perspektivet är detta en viktig källa för framtida studier om hur stat och samhälle såg på den framväxande IT-vågen, hur den kan tänkas utvecklas, och hur olika aktörer bör förhålla sig till detta. Visst material från IT-kommissionen kan fortfarande anses vara giltigt, och bör kunna berika de arbeten som pågår runt om i landet kring ”digitaliseringen”.

Internetmuseum grundades i 4 december 2014 med syftet att dokumentera och lyfta fram den svenska internethistorien. Museet är till största delen digitalt och drivs av Internetstiftelsen som är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige. Internetmuseum blev sommaren 2016, som första utpräglat digitala museet, invalt i Sveriges museer. Förutom att bevara historiska svenska sajter har museet ett fysiskt arkiv med internethistoriska föremål.

Fördjupning: Hela internets historia på fem minuter

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Löwenfeldt, verksamhetsansvarig Internetmuseum

Olle Olsson, seniorforskare SICS