Internetstiftelsen får utmärkelsen Svensk Kvalitet för andra gången

3 min läsning

Utmärkelsen Svensk Kvalitet tilldelas i år två olika företag Internetstiftelsen och MTR Tunnelbanan. Svensk Kvalitet delas ut av Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ, och syftar till att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och lyfta fram goda förebilder till inspiration för andra, både inom privat och offentlig sektor.

– Årets mottagare präglas av stor utvecklingsförmåga, med lyhördhet för kundernas nuvarande och framtida behov, menar Mats Deleryd, vd för SIQ.

SIQ:s motivering

Internetstiftelsen uppvisar en tydlig förståelse för vilka resultat som krävs för att förverkliga mål, visioner och för att möta kundernas behov. Ledare och medarbetare i hela organisationen har ett starkt kundfokus och arbetar aktivt för att skapa värde i samverkan med kunder och intressenter. Företaget ligger i framkant även i internationella jämförelser. Medarbetarnas delaktighet och engagemang genomsyrar hela organisationen, likaså̊ deras stolthet för Internetstiftelsen och sitt arbete. Ett systematiskt och integrerat arbetssätt finns för att utifrån strategisk plan och övergripande mål ta till vara och utveckla medarbetarnas kompetens.

Tjänsteleveransen kan stärkas genom att kopplas samman med ett processledningsperspektiv. Organisationen har en kultur som stimulerar och uppmuntrar kreativitet och innovation i det dagliga arbetet. Medarbetare i hela organisationen lever organisationens värderingar.

Öppenhet och transparens är tydliga ledord för Internetstiftelsen som därmed är väl förtjänt av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Får utmärkelsen för andra gången

Det är dock inte första gången Internetstiftelsen tilldelats Svensk Kvalitet, redan 2010 mottog vi utmärkelsen. Det finns andra företag som tilldelats utmärkelsen mer än en gång, men det är ovanligt att få utmärkelsen med så många års mellanrum. Något som Internetstiftelsens vd Danny Aerts ser som positivt.

– Vi är den organisation som har flest år mellan våra utmärkelser. Detta vittnar om god stabilitet och uthållighet i vårt kvalitetsarbete. Vi har inte bara en stor passion för internet utan också för kvalitet!

Danny Aerts, vd Internetstiftelsen

Danny Aerts menar att det betyder mycket för företaget att tilldelas Svensk Kvalitet.

– Kännedomen kring Internetstiftelsen är inte så hög hos gemene man eftersom våra tjänster fungerar dygnet runt, år efter år. Människor behöver inte bekymra sig över om internet fungerar och då tänker man kanske inte på vem som ser till att det fungerar. Att få utmärkelsen är ett bevis att vi står för kvalitet och att man kan ha förtroende för vår organisation. Svenskt internet är i goda händer!

Om Svensk Kvalitet

Utmärkelsen tilldelas organisationer som påvisat betydande resultat av sitt framgångsrika kvalitetsarbete. Utmärkelsen baseras på en gedigen utvärdering av de organisationer som deltar. Verksamheterna blir belysta ur ett helhetsperspektiv där styrkor och förbättringsmöjligheter identifieras i detalj utifrån SIQ Managementmodell vilken utgör en grund för hur organisationer når framgång med sin verksamhet.

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi ansvarar för den svenska toppdomänen .se och för driften av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar inom forskning och utbildning i syfte att internetanvändare i Sverige ska kunna vidareutveckla sin användning på ett medvetet sätt och att ge kunskap om internetanvändningen i Sverige och digitaliseringens påverkan på samhället. 

Exempel på våra satsningar är start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och Internet, Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.

Läs mer på https://internetstiftelsen.se

Läs mer om utmärkelsen Svensk Kvalitet:

Institutet för Kvalitetsutvecklings webbplats

SIQ:s pressmeddelande

För mer information, vänligen kontakta:

Jannike Tillå, Affärsområdes- och kommunikationschef
Telefon: 072 003 29 91
E-post: jannike.tilla@internetstiftelsen.se