Servrar och sladdar.

Internetstiftelsen först i världen att automatisera teknisk information i domännamnssystemet

2 min läsning

Internetstiftelsen fortsätter att vara pionjärer inom domännamnssystemet, DNS. Som första landstoppdomän i världen möjliggörs automatisering av teknisk information kopplade till DNSSEC och namnservrar.

När en innehavare av ett domännamn vill ändra teknisk information, exempelvis vilken namnserver som ska användas för domänen, måste hen vända sig till sin återförsäljare. Det ställer höga krav både på domäninnehavaren och återförsäljaren för att allt ska bli rätt. Vid handhavandefel kan domänen och tjänster kopplade till den sluta att fungera. Nu har Internetstiftelsen därför implementerat två nya funktioner – CDS/CDNSKEY och CSYNC – för att minska risken för fel och för att underlätta förfarandet.

– Internetstiftelsen fortsätter vara pionjärer inom DNS. Redan 2005 blev den svenska toppdomänen .se den första att signeras med säkerhetstillägget DNSSEC, som säkerställer att en DNS-uppslagning inte har ändrats under överföringen. Efter lanseringen av CDS/CDNSKEY och CSYNC tar vi ännu ett steg mot att utveckla robustheten i DNS. Detta utgör också basen för andra spännande projekt vi driver, bland annat med internetpionjären Steve Crocker. Jag hoppas att vi även i framtiden kan gå i bräschen för att göra DNS säkrare och stabilare, säger Carl Piva, vd, Internetstiftelsen.

Smidigare för slutkund

Med hjälp av de nya funktionerna kan hostingbolag på egen hand uppdatera DNSSEC-information och namnservrar för en domän.

– Om en kund har domännamnet registrerat via en återförsäljare men köper själva hostingtjänsterna hos företag X kan numera hostingbolaget både hantera DNSSEC-signering av domänerna och ändra information om namnservrar. Tidigare behövde kunden själv begära att ändringarna skulle göras hos domännamnsåterförsäljaren, säger Nicklas Pousette, Head of DNS Labs, Internetstiftelsen.

Ett antal organisationer har redan implementerat funktionaliteten CDS/CDNSKEY, som alltså möjliggör automatisk uppdatering av DNSSEC:s signeringsnycklar. Men funktionen CSYNC är Internetstiftelsen först i världen bland landstoppdomäner med att implementera. Ändringarna gäller på både .se- och på .nu-zonen.

För mer information

Olle Hallberg, pressansvarig, Internetstiftelsen
072-003 29 91 (ej sms)
olle.hallberg@internetstiftelsen.se

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.

Exempel på våra satsningar är start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och Internet, lärresursen Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.