Internetstiftelsen investerar 1,7 miljoner i Writelin

3 min läsning

Med hjälp av enkla verktyg och möjlighet till personlig skrivhjälp kan Writelins användare på ett enkelt sätt skapa böcker. Genom ny teknik förenklas och digitaliseras skrivarbetet. Användare kan ladda upp bilder till sina texter och dela sina berättelser digitalt.

Tack vare en interaktiv karta kan familj och vänner bjudas in att följa författaren i dennes fotspår. Notiser skickas ut när följare passerar geografiska platser som är noterade i berättarens texter.

– Vi har valt att investera i Writelin av flera anledningar. För oss är det viktigt att stötta kvinnliga entreprenörer och vi är imponerande av Writelins otroliga drivkraft och entusiasm. Vi tror att det är en unik tjänst som kan vara till glädje för många, speciellt för den äldre målgrupp som bolaget riktar sig till. Vår vision är att alla kan, vill och vågar använda internet, något vi tror att Writelin kan bidra till, säger Danny Aerts, vd på Internetstiftelsen.

Internetstiftelsen jobbar för att möjliggöra innovation och driva användningen av internet framåt. I vår årliga rapport Svenskarna och internet har vi sett ett digitalt utanförskap hos många äldre, och många av de äldre som är på nätet är nybörjare.

I dag finns många bra satsningar för att stärka barns digitala kompetens medan initiativ riktade till vuxna och i synnerhet äldre, inte är lika många. Att investera i Writelin som dels riktar sig till en äldre målgrupp och som dels satsar på att utbilda denna målgrupp i digitala verktyg och digital kompetens går i linje med Internetstiftelsen vision och övriga satsningar.

Bakom Writelin står Josefine Grane, tidigare vd för investmentbolaget Varenne, och Cecilia Gruvberger som har många års erfarenhet från ledande roller inom SEB.

– Vi kan inte tänka oss en bättre lämpad investerare än Internetstiftelsen. De har agerat mycket professionellt och visat stort förtroende för Writelins tjänst och för oss som entreprenörer. Vi ser nu fram emot att marknadsföra Writelin mot vår målgrupp och kunna vidareutveckla tjänsten med flera nya spännande funktioner. Vår målsättning är att bli den ledande aktören för memoarskrivande”, säger Cecilia Gruvberger vd och grundare för Writelin.

Internetstiftelsen som investerare

Internetstiftelsen investerar sedan 2016 i unga svenska aktiebolag. Huvudsyftet är inte avkastning, eller att styra bolagens utveckling, utan istället att hjälpa företag i ett tidigt stadie då det är svårt att attrahera investerare. Internetstiftelsen ska i dessa bolag vara minoritetsägare och bolagen ska ha möjlighet att köpa tillbaka aktierna i framtida investeringsrundor. Tidigare har Internetstiftelsen investerat i WeldMeta SolutionsPeppy Pals och Foo café.

Målet är att gå in i två till tre nystartade bolag per år. Dessa är några av riktlinjerna:

  • Bolagen ska ha fokus på den svenska marknaden.
  • Bolagens tjänster eller produkter ska vara i linje med stiftelsens ändamålsparagraf och värderingar.
  • Bolagen kan få hjälp av Internetstiftelsens organisation för rådgivning.
  • Internetstiftelsen ska inte arbeta i bolagens styrelser.

För ytterligare kontakt

Danny Aerts, vd Internetstiftelsen

Telefon: 070-990 54 89
E-postdanny.aerts@internetstiftelsen.se
www.internetstiftelsen.se

Josefine Grane, ordförande Writelin

Telefon: 070-998 78 08
E-postjosefine@writelin.com
https://writelin.com

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi ansvarar för den svenska toppdomänen .se och för driften av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar inom forskning och utbildning i syfte att internetanvändare i Sverige ska kunna vidareutveckla sin användning på ett medvetet sätt och att ge kunskap om internetanvändningen i Sverige och digitaliseringens påverkan på samhället. 

Exempel på våra satsningar är start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och Internet, Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.