Internetstiftelsen investerar 2 miljoner i den tillgänglighetsanpassade läsplattformen Colibrio Reader

3 min läsning

Den svenskutvecklade läsplattformen Colibrio Reader hjälper företag och institutioner att skapa digitala läsupplevelser. Plattformen är utformad efter tillgänglighetsanpassade W3C-standarder för att säkerställa att alla ska kunna läsa eller konsumera innehåll oavsett läsförutsättningar. Nu investerar Internetstiftelsen i Göteborgsföretaget.

Böcker, dokument, utbildningsmaterial, instruktioner och informationsmaterial. Det produceras stora mängder text, både bland privata aktörer och inom offentlig sektor. Mycket av materialet är tillgängligt på nätet, men ofta saknas stöd för tillgänglighet vilket kan försvåra exempelvis för personer med lässvårigheter eller läsnedsättning.

Colibrio Reader är en webbaserad läsplattform, utvecklad av det Göteborgsbaserade företaget Colibrio Software AB. Företaget är medlem av och delaktiga i arbetet hos W3C, World Wide Web Consortium, en organisation som fastställer webbstandarder. Colibrio Readers teknologier bygger på dessa standarder för att säkerställa tillgänglighet så att alla kan läsa – oavsett förutsättningar.

Läsplattformen möjliggör för kunder, som publicister, myndigheter och institutioner, att modernisera och tillgänglighetsanpassa sina egna digitala lässystem. Tack vare plattformen kan man ge ut material, som böcker, tidningar och utbildningsmaterial, som fullt nyttjar möjligheterna med formatet Epub3, en tillgänglighetsanpassad standard som utvecklas av W3C.

Tillgänglig och anpassningsbar

En av Colibrio Readers funktioner är så kallad omflödningsbar text, vilket fyller två funktioner. Dels gör den att text kan optimeras för användarens skärm och på så sätt öka läsbarheten. Dessutom bibehålls den grafiska formgivning som ursprungsboken har, det vill säga den kontext som författaren och publicisten menat att texten skulle konsumeras i. Plattformen har även stöd för mörkerläge, kontrastjustering, interaktivitet, animering, och ljuduppläsning av text – med eller utan visuellt stöd.

– Vi har valt att investera 2 miljoner kronor i Colibrio för att vi imponeras av passionen hos teamet och utvecklingen av en innovativ produkt som förbättrar användning av webben baserad på nya W3C-standarder. Sedan är det roligt att Internetstiftelsen kan investera i bolag utanför Stockholm, säger Danny Aerts, vd på Internetstiftelsen.

Bakom företaget Colibrio Software AB står grundarna Ulf Andersson, vd, Lars Wallin, produktägare, och Andreas Duchen, teknikansvarig.

– Vi är mycket stolta över att en så välrenommerad organisation som Internetstiftelsen väljer att investera i oss. Vi ser fram emot att med stiftelsens stöd ytterligare kunna öka innovationstakten för att hjälpa institutioner och företag i Norden att skapa mer tillgängliga läsupplevelser för barn och vuxna, säger Ulf Andersson, vd och grundare, Colibrio Software AB.

Hjälp i tidigt stadium

Internetstiftelsen investerar sedan 2016 i unga svenska aktiebolag. Huvudsyftet är inte avkastning eller att styra bolagens utveckling, utan istället att hjälpa företag i ett tidigt stadium då det är svårt att attrahera investerare. Internetstiftelsen ska i dessa bolag vara minoritetsägare och bolagen ska ha möjlighet att köpa tillbaka aktierna i framtida investeringsrundor. Tidigare har Internetstiftelsen investerat i Picapen (tidigare Writelin), Weld, Meta Solutions, Peppy Pals och Foo café. 

Målet är att gå in i två till tre nystartade bolag per år. Dessa är några av riktlinjerna:

  • Bolagen ska ha fokus på den svenska marknaden.
  • Bolagens tjänster eller produkter ska vara i linje med stiftelsens ändamålsparagraf och värderingar.
  • Bolagen kan få hjälp av Internetstiftelsens organisation för rådgivning.
  • Internetstiftelsen ska inte arbeta i bolagens styrelser.

För mer information

Olle Hallberg, pressansvarig, Internetstiftelsen
olle.hallberg@internetstiftelsen.se
072-003 29 91 (ej sms)

Ulf Andersson, vd och grundare, Colibrio Software AB
ulf@colibrio.com
070-776 22 60

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi ansvarar för den svenska toppdomänen .se och för driften av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar inom forskning och utbildning i syfte att internetanvändare i Sverige ska kunna vidareutveckla sin användning på ett medvetet sätt och att ge kunskap om internetanvändningen i Sverige och digitaliseringens påverkan på samhället. 

Exempel på våra satsningar är start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och Internet, Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.