Internetstiftelsen investerar 2 MSEK i Peppy Pals

2 min läsning

Peppy Pals är ett globalt spel- och utbildningsföretag som gör appar, böcker och filmer där barn lär sig om känslor, empati och vänskap genom storytelling och humor. Som ett led i arbetet med att stödja nystartade svenska internetbolag investerar Internetstiftelsen nu i bolaget.

Genom lek och humor fokuserar Peppy Pals produkter på att lära barn och vuxna om social och emotionell intelligens (EQ). Konceptet har tagits fram i samarbete med psykologer och forskare.

–Vi har valt att investera i Peppy Pals, ett spännande start up-företag som går i linje med de frågor som Internetstiftelsen arbetar med. Vi tycker det är oerhört spännande med ett företag som riktar in sig på utbildning utifrån mjuka värden, säger Danny Aerts, vd Internetstiftelsen.

Internetstiftelsen har länge drivit utbildningssatsningar rörande läromedel och lärande för barn med exempelvis Webbstjärnan, Barnhack och det senaste tillskottet Digitala Lektioner. Digitala Lektioner är en öppen digital lärresurs med färdigt lektionsmaterial för att möta de läroplansändringar som sker hösten 2018 när digital kompetens skrivs in i skolans läroplan. Investeringen i Peppy Pals ses som en förlängning av detta.

–Vi är extremt glada över att Internetstiftelsen delar våra värderingar och ser den växande efterfrågan som finns på digitala produkter kring värdegrund och utbildning. Internetstiftelsen har varit otroligt professionella rakt igenom hela investeringsprocessen och visat på stor förståelse för oss entreprenörer. De har låtit oss prioritera vår egna verksamhet, varit snabba i sina beslut och ställt relevanta frågor, säger Rosie Linder, grundare och vd för Peppy Pals.

Under 2018 lanserar Peppy Pals en EQ-plattform som samlar företagets alla produkter i en äventyrlig app för barn samt en webbaserad version för föräldrar och lärare. I vuxenversionen finns det bland annat lättsamma diskussionsfrågor och diplom till varje scenario, samt roliga lekar kring EQ. Lärare ges också möjlighet att kunna följa upp och rapportera deras värdegrundsarbete mer kontinuerligt med hjälp av Peppy Pals plattform. Genom att ge barn möjlighet att öva på EQ bidrar Peppy Pals till att öka barnens självkänsla och förmåga att samarbeta med andra, att förstå egna och andras känslor samt att hantera stress och ångest. 

Internetstiftelsen som investerare

Internetstiftelsen investerar sedan 2016 i unga svenska aktiebolag. Huvudsyftet är inte avkastning, eller att styra bolagens utveckling, utan i stället att hjälpa företag i ett tidigt stadie då det är svårt att attrahera investerare. Internetstiftelsen ska i dessa bolag vara minoritetsägare och bolagen ska ha möjlighet att köpa tillbaka aktierna i framtida investeringsrundor. Förra året investerade Internetstiftelsen i bolaget WeldMeta Solutions och Foo café.

Målet är att gå in i två till tre nystartade bolag per år. För att ett bolag ska komma ifråga ska de bland annat:

  • Ha fokus på den svenska marknaden.
  • Bolagens tjänster eller produkter ska vara i linje med stiftelsens ändamålsparagraf och värderingar.
  • Bolagen kan få hjälp av Internetstiftelsens organisation för rådgivning
  • Internetstiftelsen ska inte arbeta i bolagens styrelser.

För ytterligare kontakt

Danny Aerts, vd Internetstiftelsen

Telefon: 0709-905489
E-post: danny.aerts@internetstiftelsen.se
https://internetstiftelsen.se

Rosie Linder, vd Peppy Pals
Telefon: 0709-242235
E-post: rosie@peppypals.com