Många sladdar.

Internetstiftelsen och Tiohundra mäter internet i Norrtälje för att förbättra digitala tjänster inom vård och omsorg

2 min läsning

Digitala tjänster inom vård och omsorg kan underlätta för patienter och brukare. Men då krävs internetaccess som möter kraven. Tillsammans med vård- och omsorgsbolaget Tiohundra genomför nu Internetstiftelsen mätningar av internet på olika platser i Norrtälje kommun för att kartlägga hur det ser ut.

I en geografiskt stor kommun som Norrtälje underlättar digitala tjänster inom vård och omsorg för patienter och brukare. Ett exempel är ekg-mätning, som med digitala hjälpmedel i vissa fall kan göras på distans. Ett annat exempel är trygghetslarm, som möjliggör för personer att bo kvar i sina hem.

Under sommaren genomförs mätningar i Norrtälje för att kartlägga hur internetaccessen ser ut på olika platser. Internetstiftelsen har tagit fram bärbara mätinstrument som bland annat placeras i Tiohundras tjänstebilar som rör sig över hela kommunen. Både mobila anslutningar och fasta uppkopplingar testas.

– Genom det här mätprojektet vill vi bidra till en stark och säker infrastruktur som klarar dagens och framtidens behov. Internetaccess är så mycket mer än bara själva hastigheten, och detta blir avgörande inte minst när det gäller tjänster som kan rädda liv, säger Anna Caracolias, ansvarig projektledare på Internetstiftelsen.

Under fjolåret tog Internetstiftelsen, tillsammans med operatörer, tekniker och intressenter, fram en gemensam definition för vad internetaccess är. Med definitionen som utgångspunkt mäts ett tjugotal parametrar i Norrtälje.

– Vi vill ha säker vård och omsorg i hemmet, och det här är ett sätt att se var luckorna finns. Det handlar helt enkelt om att säkra och förbättra servicen till våra kunder och brukare. Vi använder fler och fler vård- och omsorgslösningar som är beroende av internetuppkopplingar av hög kvalitet, så för oss är den här insamlingen av data självklart mycket intressant för framtiden, säger Patrik Törnberg, it-chef på Tiohundra.

För mer information

Olle Hallberg, pressansvarig, Internetstiftelsen
olle.hallberg@internetstiftelsen.se
072-003 29 91

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi ansvarar för den svenska toppdomänen .se och för driften av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar inom forskning och utbildning i syfte att internetanvändare i Sverige ska kunna vidareutveckla sin användning på ett medvetet sätt, samt ge kunskap om internetanvändningen i Sverige och digitaliseringens påverkan på samhället.

Exempel på våra satsningar är start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och Internet, lärresursen Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.