Lego-skrivbord och pixelhjärta

Internetstiftelsen välkomnar tingsrättens dom i .nu-målet

2 min läsning

Södertörns tingsrätt har under torsdagen den 14 mars avslagit Pär Brumark och regeringen i Niues skadeståndsyrkanden mot Internetstiftelsen. Tingsrätten menar i sin dom att Internetstiftelsen följt de regelverk som finns.

Rättsprocessen har pågått sedan i november 2018. Internetstiftelsen har ställt sig frågande till stämningsansökan då Pär Brumark har vänt sig mot fel part. Rätten att förvalta toppdomänen .nu ligger hos stiftelsen IUSN (Internet Users Society Niue). En förvaltare av en toppdomän kan bestämma vem som sköter den tekniska driften och administrationen av toppdomänen och 2013 blev Internetstiftelsen administratör för .nu. Varken Pär Brumark eller Niue är avtalspart, i praktiken förändrades inget för Niue i och med att Internetstiftelsen tog över ansvaret för administration och teknisk drift av .nu.

Enligt tingsrättens dom (T 17546-23) säger chefsrådmannen Tore Gissin, ordförande i målet:

"En stiftelse kan inte bli skadeståndsskyldig enligt bestämmelsen i stiftelselagen. Vidare visar utredningen, mycket förenklat uttryckt, att Internetstiftelsen följt det regelverk som finns samt att stiftelsen inte har den funktionen att den ska söka tillstånd hos Niues regering."

I Internetstiftelsens stadgar framgår att stiftelsen ska främja en god stabilitet av infrastrukturen för internet i Sverige och att stiftelsen särskilt ska främja utvecklingen av hanteringen av domännamn under toppdomänen ".se" och andra nationella domäner avseende Sverige.

Att valet föll på Internetstiftelsen var tack vare organisationens skicklighet och tillförlitliga tekniska infrastruktur samt närvaron på den nordiska domännamnsmarknaden, i synnerhet i Sverige där cirka 70 procent av .nu-innehavarna fanns. Sverige har varit den primära marknaden för .nu ända sedan 1999 och många samhällskritiska funktioner använder domänen.

Pressmeddelande från Södertörns tingsrätt hittar du här.

För mer information

Emma Fritze, pressansvarig, Internetstiftelsen
073-584 81 79
emma.fritze@internetstiftelsen.se

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.