Internetutbildaren Björn Appelgren utses till ledamot i Insynsrådet vid Myndigheten för press, radio och tv

2 min läsning

Björn Appelgren, expert på digital kompetens och projektledare på Internetstiftelsen, har utsetts av regeringen till ledamot i Insynsrådet vid Myndigheten för press, radio och tv.

Insynsrådet är ett fristående råd vid Myndigheten för press, radio och tv. Rådets uppgift är att ha insyn i verksamheten och ge råd till myndighetens chefer. Regeringen har nu utsett nya ledamöter – Björn Appelgren är en av dem.

Björn Appelgren är expert på digital kompetens och arbetar som projektledare på Internetstiftelsen. Han ansvarar bland annat för den digitala folkbildningssatsningen Internetkunskap, som handlar om att stärka vuxnas kompetens inom internetrelaterade ämnen. Han arbetar även med Sveriges första utpräglat digitala museum, Internetmuseum, som sparar det svenska digitala kulturarvet. 

– Med mina kunskaper om digital kompetens, internetanvändande och digital folkbildning hoppas jag kunna bidra till arbetet för yttrandefrihet, tillgänglighet och mångfald som myndigheten bedriver. Det känns både spännande och viktigt, säger Björn Appelgren.

Pressbild Björn Appelgren, projektledare, Internetstiftelsen
Björn Appelgren, projektledare, Internetstiftelsen

Tidigare har Björn Appelgren bland annat arbetat på UR med att stärka kännedomen om och hur UR:s utbud kan användas i utbildningen. Han ses ofta i expertpaneler om näthat, källkritik, digital folkbildning eller personlig integritet på nätet. 

Uppdraget som ledamot i Insynsrådet sträcker sig över tre år och påverkar inte Björn Appelgrens roll som projektledare på Internetstiftelsen. Generaldirektören för Myndigheten för press, radio och tv är ordförande i rådet. Ledamöterna fattar inga beslut utan ska tillföra kunskap och erfarenhet. Utöver Björn Appelgren utses även Dan Panas, kommunikationschef på Storytel, till ny ledamot.

För mer information


Björn Appelgren, projektledare, Internetstiftelsen
Telefon: 079-076 38 37
E-post: bjorn.appelgren@internetstiftelsen.se

Olle Hallberg, pressansvarig, Internetstiftelsen
Telefon: 070-689 11 91 
E-post: olle.hallberg@internetstiftelsen.se 

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi ansvarar för den svenska toppdomänen .se och för driften av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar inom forskning och utbildning i syfte att internetanvändare i Sverige ska kunna vidareutveckla sin användning på ett medvetet sätt, samt ge kunskap om internetanvändningen i Sverige och digitaliseringens påverkan på samhället.

Exempel på våra satsningar är start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och Internet, lärresursen Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.