Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar.

Kristina Alexanderson på Internetstiftelsen tilldelas Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021

2 min läsning

För sitt arbete med digital kompetens genom skoltävlingen Webbstjärnan tilldelas Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021.

I samband med att lärarpriset Guldäpplet, som delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne, firar 20-årsjubileum delas ett särskilt pris ut – Guldäpplets Jubileumsutmärkelse. Utmärkelsen går till ett antal personer, huvudsakligen utanför lärarkåren, som haft stor direkt betydelse för att inspirera lärare. Personerna har inspirerat till att utforska och utveckla de digitala möjligheterna i skolan tillsammans med elever och kollegor under en avsevärd del av de tjugo år, 2002–2021, då lärarpriset Guldäpplet utdelats.

Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, tilldelas Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021 i kategorin ”Utvecklare vid nationella myndigheter och organisationer” för sitt arbete med satsningen Webbstjärnan.

– Det är oväntat och väldigt stort att bli uppmärksammad för mitt arbete med digital kompetens. Jag känner mig hedrad och är innerligt lyckligt lottad att få arbeta med att förmedla min passion för att alla ska vilja, våga och kunna använda internet. Att elevers lärande handlar om vår samtid och att förstå vår digitala vardag, säger Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar.

Webbstjärnan var en tävling som startades av Internetstiftelsen år 2008 under ledning av Kristina Alexanderson. Syftet var att ge elever och lärare möjlighet att lära sig mer om internet, webb och webbpublicering. Tävlingen handlade om att publicera ett skolarbete på internet och närma sig rollen som producent och aktiv användare, snarare än den mer bekanta rollen som konsument. Under tävlingens tio år deltog nära 400 000 elever som tillsammans skapade fler än 20 000 webbplatser.

Guldäpplets Jubileumsutmärkelse delas ut på Guldäpplets dag den 28 oktober.

Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, tilldelas Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021.
Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, tilldelas Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021.

För mer information eller intervjuförfrågningar

Olle Hallberg, pressansvarig, Internetstiftelsen
072-003 29 91 (ej sms)
olle.hallberg@internetstiftelsen.se

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.

Exempel på våra satsningar är start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och Internet, lärresursen Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.