Händer som håller förstoringsglas.

Lilla Aktuellt och didaktikprofessorn Thomas Nygren tilldelas källkritikpriset Det gyllene förstoringsglaset

3 min läsning

I anslutning till Källkritikens dag den 13 mars delar Internetstiftelsen och Källkritikbyrån ut priset Det gyllene förstoringsglaset. Priset delas ut i kategorierna skola och allmänhet – och för tredje gången delas även ett hederpris ut.

Nätet svämmar nästan över av information. Och de senaste åren har visat att kunskap om källkritik och källtillit kanske är viktigare och svårare än någonsin.

– Först en global pandemi där vi matats med enorma mängder information kring ett helt nytt virus. Följt av den nu pågående invasionen i Ukraina där desinformation sprids som löpeld på nätet. Det ställer enorma krav på den enskilde mottagaren av nyheter. Vi vill bidra till fler kunniga och medvetna internetanvändare, därför känns det viktigt att nu uppmärksamma de som har gjort insatser för att öka människors förmåga att tänka källkritiskt, säger Jannike Tillå, affärsområdes- och kommunikationschef på Internetstiftelsen.

Det gyllene förstoringsglaset är en utmärkelse som delas ut till personer, initiativ eller organisationer som har gjort enastående insatser för källkritik och kritiskt tänkande på nätet. Priset instiftades 2017 av Internetstiftelsen och Källkritikbyrån, tidigare Metros Viralgranskaren, och har sedan dess delats ut på Källkritikens dag, den 13 mars, varje år.

Nyhetsprogram för barn

Lilla Aktuellt har funnits sedan 1993 och är ett nyhetsprogram för barn och unga som produceras av SVT och UR. Nu tilldelas Lilla Aktuellt Det gyllene förstoringsglaset i kategorin allmänhet.

Juryns motivering lyder:
Med trygg hand och fast blick vägleder Lilla Aktuellt våra viktigaste i svåra tider. Lilla Aktuellt ger inte bara kunskap utan också verktygen för att förstå och ifrågasätta. Det är framtidens källkritik.

Evidensbaserade metoder för att utveckla källkritisk kompetens

Thomas Nygren, professor i didaktik vid Uppsala universitet, är forskningsledare för projekt om trovärdighet i ungas nyhetsflöden och digital källkritik. Dessutom är han expert i EU-kommissionens arbetsgrupp för digital litteracitet mot desinformation. Nu tilldelas han Det gyllene förstoringsglaset i kategorin skola.

Juryns motivering lyder:
Thomas Nygren har i hela sitt väsen arbetat för att synliggöra, kartlägga och förbättra skolans arbete med källkritik för barn och unga i hela Sverige. Med fast förankring i evidens har han utvecklat en metod, och flera olika verktyg, som lärare kan använda för att på riktigt utveckla elevernas källkritiska kompetens.

Hederspris till förkämpe inom akademin

För tredje året i rad delas även ett hederpris ut, denna gång till Ulla Carlsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon var tidigare direktör vid Nordicom, centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet.

Juryns motivering lyder:
Ulla Carlsson är en förkämpe och forskare, som outtröttligt arbetat för att stärka alla medborgares medie- och informationskunskap. Genom sin yrkesgärning har hon lyckats förmedla både vikten av källkritik och yttrandefrihet, samt kunskaper om medielandskapets betydelse för upplysta och kunniga medborgare i en demokrati.

Samtliga pristagare mottar priset vid Internetstiftelsens digitala källkritikevenemang måndag den 14 mars kl. 14.30.

Jurygruppen som utsett årets vinnare bland nomineringarna består av:

  • Åsa Larsson, Källkritikbyrån
  • Jack Werner, Källkritikbyrån
  • Kristina Alexanderson, Internetstiftelsen
  • Björn Appelgren, Internetstiftelsen

För mer information

Olle Hallberg, pressansvarig, Internetstiftelsen
072-003 29 91 (ej sms)
olle.hallberg@internetstiftelsen.se

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.

Exempel på våra satsningar är start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och Internet, lärresursen Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.