Maria Ressa, Nobelpristagare fredspriset 2021

Nobelpristagaren Maria Ressa till Internetdagarna

2 min läsning

Den filippinska journalisten Maria Ressa, mottagare av Nobels fredspris 2021, är en av huvudtalarna på konferensen Internetdagarna.

I nära 35 år har journalisten Maria Ressa arbetat för press- och yttrandefrihet. Hon är en av grundarna bakom nättidningen Rappler. Nättidningen har sedan starten 2011 gjort många viktiga avslöjanden om korruption bland politiker, förekomsten av botar, statsstödda desinformationskampanjer och betalda nättroll, och kritiskt granskat det filippinska drogkriget.

Maria Ressa är också en av experterna inom The Real Facebook Oversight Board, en satsning i syfte att bevaka Facebook och arbeta för att plattformen gör förändringar som gynnar användarna.

– Marias Ressas modiga kamp för yttrandefrihet i Filippinerna banar väg för den fria journalistiken runt om i världen. Hon belyser hur stora techjättar möjliggör systematisk spridning av desinformation och vilka konsekvenser det får för samhällen där demokratin är hotad. Och hon höjer ett varningens finger för hur även starka demokratier kan urholkas över tid när viralt innehåll, oavsett om det är lögn eller sanning, sprids på samma sätt. Det är ingen underdrift att säga att internet och sociala medier, på gott och ont, har spelat en stor och viktig roll i hennes arbete, säger Jannike Tillå, Vice President Communications and Public Benefit.

Under åren har Maria Ressa motarbetats hårt av regeringen i försök att tysta henne och journalistiken. Men trots flertalet åtal och hot har hon oförtrutet fortsatt sin kamp. Maria Ressa tilldelas Nobels fredspris 2021 för sina insatser att skydda yttrandefrihet.

Maria Ressa till Internetdagarna

Internetstiftelsen presenterar nu Maria Ressa som en av huvudtalarna på konferensen Internetdagarna. Maria Ressas föreläsning sker den 22 november klockan 14.30. Hela den två dagar långa konferensen sker online.

– Tillkännagivandet av Maria Ressa som mottagare av fredspriset har inneburit att fler människor fått upp ögonen för hennes viktiga insats. Det känns därför väldigt roligt att nu ge Internetdagarnas deltagare möjligheten att lära av Maria Ressa. Att få in henne som huvudtalare lyfter även rollen som Internetstiftelsen spelar i samhällsdebatten. Personligen är jag övertygad om att frågor relaterat till personlig integritet, kunskap och desinformation på nätet kommer att bli ännu större i framtiden, säger Carl Piva, CEO, Internetstiftelsen.

Läs mer på Internetdagarnas webbplats.

Om Internetdagarna 2021

Internetdagarna pågår den 22-23 november 2021. Det är en digital konferens för de som vill bredda sitt digitala perspektiv. På Internetdagarna ges kunskap om internet och digitaliseringens påverkan på samhälle och individ. Konferensen arrangeras av Internetstiftelsen varje år.

För mer information

Olle Hallberg, pressansvarig, Internetstiftelsen
E-post: olle.hallberg@internetstiftelsen.se
Telefon: 072-003 29 91

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.

Exempel på våra satsningar är start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och Internet, lärresursen Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.