Nu finns internets historia på Wikipedia

3 min läsning

Ett nästan två år långt projekt mellan Internetstiftelsens Internetmuseum och Wikimedia Sverige är nu i hamn. Nu har Wikipedia, världens största uppslagsverk, fyllts på med nära 400 nya eller utökade artiklar om internets historia.

Om du söker information på nätet är sannolikheten stor att Wikipedia är den första platsen du hamnar på. Detta lade grunden för projektet.

– Wikipedia är den självklara starten för kunskap, därför är det självklart för oss att det också ska finnas heltäckande och spännande information om internets historia där. På Internetmuseum är vi inte beroende av att locka besökare till en byggnad. Vårt mål är att sprida kunskapen om internets historia så brett som möjligt – oberoende av plats och kanal – vilket gör att Wikipedia är en perfekt plattform att jobba med, säger Elisabeth Standár, verksamhetsansvarig för Internetmuseum på Internetstiftelsen.

Elisabeth Standár är verksamhetsansvarig för Internetmuseum på Internetstiftelsen.
Elisabeth Standár är verksamhetsansvarig för Internetmuseum på Internetstiftelsen.

I projektet, som inleddes hösten 2017, har Internetmuseum haft hjälp av Wikipediaexperten Emma Rydberg, som regelbundet har suttit hos Internetstiftelsen i egenskap av ”Wikipedian in Residence”, även kallat WiR. WiR är en erfaren Wikipediaskribent som under en bestämd tid jobbar på plats hos ett företag eller organisation och som fungerar som en mellanhand för att utveckla verksamhetens arbete med Wikipedia och Wikimedia Commons, som är en öppen mediadatabas.

Svenska internetpionjärer, memes och troll

Totalt har projektet resulterat i 380 nya eller utökade artiklar, och över 100 uppladdade bilder på Wikimedia Commons. De utökade artiklarna har i skrivande stund lästs över fyra miljoner gånger. Nu kan du till exempel läsa artiklar om svenska internetpionjärer som Torgny Tholerius, Anne-Marie Nilsson och Frans Lettenström. En ny artikel finns också om mannen som redan 1962 formulerade idén om internet, J.C.R Licklider. Exempel på andra artiklar är internetfenomenet Nyan Cat, den virala kampanjen Ice bucket challenge, och nättroll.

Internetmuseum grundades 2014 och blev 2016 invalt i Sveriges museum, som första utpräglat digitala museet i Sverige. Syftet med museet är att spara det svenska digitala kulturarvet, samt att sprida fördjupad kunskap om nätets historia i Sverige. Museet är till största delen digitalt, internetmuseum.se, och drivs av Internetstiftelsen, en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation som verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Fördjupning: Hela internets historia på fem minuter

För mer information
Elisabeth Standár, verksamhetsansvarig på Internetmuseum
E-post: elisabeth.standar@internetstiftelsen.se

Olle Hallberg, pressansvarig Internetstiftelsen
E-post: olle.hallberg@internetstiftelsen.se
Telefon: 072-003 29 91

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Vi ansvarar för den svenska toppdomänen .se och för driften av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar inom forskning och utbildning i syfte att internetanvändare i Sverige ska kunna vidareutveckla sin användning på ett medvetet sätt, samt ge kunskap om internetanvändningen i Sverige och digitaliseringens påverkan på samhället. Exempel på våra satsningar är start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och Internet, lärresursen Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.