Sladdar i server

Nu mäts internet i Blekinge – Internetstiftelsen och Region Blekinge i gemensamt projekt

2 min läsning

Tillsammans med Region Blekinge genomför Internetstiftelsen mätningar av internetaccess i Blekinge. Resultaten ska hjälpa regionen att kartlägga behoven av bredbandsutbyggnad.

I Blekinge saknar 63 procent av hushållen utanför tätort tillgång till snabbt bredband, enligt Post- och telestyrelsens, PTS, senaste mätning. Genom det nya bredbandsstödet från PTS erhåller regionen möjlighet att stärka bredbandsutbyggnaden på landsbygden – och Internetstiftelsen hjälper till att kartlägga var behoven är som störst.

Under cirka två månader genomförs mätningar. Med hjälp av bärbara mätverktyg som Internetstiftelsen har tagit fram kommer man på flera platser runtom i Blekinge att undersöka om det finns internetaccess – och kvaliteten på den. Både fasta och mobila anslutningar mäts.

Mer än bara hastighet

I takt med samhällets digitalisering kommer nya tjänster som ställer högre och nya krav på internetaccessen. Nu är det är inte bara hastigheten som är intressant. Under fjolåret tog Internetstiftelsen, tillsammans med operatörer, tekniker och intressenter, fram en definition för vad internetaccess faktiskt är. Med definitionen som utgångspunkt mäter man i Blekinge, förutom hastigheten, ett antal olika värden – som svarstid och dataförluster.

– För att exempelvis vård och omsorg ska fungera i hemmen via internet kan svarstiden, alltså hur snabbt en server svarar på ett anrop, vara helt avgörande. Det är alltså inte samma sak som den maximala hastigheten. Genom det här projektet vill vi bidra till en stark och säker infrastruktur som klarar dagens och framtidens behov, säger Anna Caracolias, ansvarig projektledare på Internetstiftelsen.

Stöd för utbyggnad

I början av året beslutade PTS att ge Blekinge 34 miljoner kronor i stöd för utbyggnad av bredband. Stödet är riktat till områden som saknar snabbt bredband och där utbyggnad på kommersiell väg inte förväntas ske. Nätbyggarna ansöker om stöd hos PTS och Region Blekinge avgör vilka områden som är viktigast att prioritera.

– Vi behöver mer kunskap om kvaliteten på internetaccessen i länet. Med hjälp av Internetstiftelsens mätverktyg får vi bättre förståelse för vilka tjänster som lämpar sig att distribuera digitalt, säger Rikard Svensson, bredbandskoordinator på Region Blekinge.

För mer information

Olle Hallberg, pressansvarig, Internetstiftelsen
olle.hallberg@internetstiftelsen.se
072-003 29 91

Rikard Svensson, bredbandskoordinator, Region Blekinge
rikard.svensson@regionblekinge.se
072-977 99 93

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi ansvarar för den svenska toppdomänen .se och för driften av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar inom forskning och utbildning i syfte att internetanvändare i Sverige ska kunna vidareutveckla sin användning på ett medvetet sätt, samt ge kunskap om internetanvändningen i Sverige och digitaliseringens påverkan på samhället.

Exempel på våra satsningar är start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och Internet, lärresursen Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.