Gammalt modem bredvid ett hjärta.

Nu syns den svenska internethistorien ännu bättre

2 min läsning

Sveriges första utpräglat digitala museum, Internetmuseum, har fått en ny webbplats. Bättre upplevelser för besökare väntar, bland annat genom digitala guidade turer.

Internethistorien är rik på händelser. Elektroniska anslagstavlor, världens första mejl mellan två regeringschefer – Carl Bildt till Bill Clinton, hem pc-reformen, webbcommunitys som Lunarstorm, it-boomen och kraschen, och en massa internetkatter. Historien om internet finns väldokumenterad på Internetmuseum, som grundades av Internetstiftelsen 2014. Nu har det digitala muséet fått en ny webbplats.

– Ibland är museer minnesmärken från en svunnen tid. På Internetmuseum är det i högsta grad nutidshistoria. Internetmuseum visar upp den fantastiska utvecklingen internet har haft och fortfarande har, och väver samman nutid med dåtid, säger Carl Piva, vd, Internetstiftelsen.

Guidade turer och skolanpassning

En av nyheterna på Internetmuseum är digitala guidade turer. Tillsammans med en expert får besökare se och höra hur det gick till internet tog sig in i de svenska hemmen.

– Vi har velat öka känslan av att man faktiskt är på ett museum. Den nya webbplatsen utgår från besökaren och det blir enklare och roligare att ta till sig kunskap. På sikt vill vi också samarbeta med andra kring de guidade turerna, för att få ännu fler perspektiv från internethistorien, säger Björn Appelgren, folkbildningsansvarig, Internetstiftelsen.

Många skolor och lärare använder Internetmuseum i undervisningen och har uttryckt ett behov av ännu tydligare skolanpassning.

– Med den nya sajten kan vi bättre jobba med att tillgodose skolornas behov och önskemål framåt. Det känns också roligt att nu kunna erbjuda delar av innehållet på engelska. Internetmuseum fortsätter att bevara berättelser från de som byggde internet i Sverige och sprida kunskapen om nätets historia, säger Björn Appelgren.

Här hittar du Internetmuseum: www.internetmuseum.se

För mer information

Olle Hallberg, pressansvarig, Internetstiftelsen
070-689 11 91
olle.hallberg@internetstiftelsen.se

Om Internetmuseum

Internetmuseum grundades i december 2014 och blev i juni 2016 invalt i Sveriges museer, som första utpräglat digitala museet i Sverige. På Internetmuseum kan besökare lära sig mer om internets historia ur ett svenskt perspektiv. Här finns även delar av det svenska digitala kulturarvet bevarat. Internetmuseum drivs av Internetstiftelsen som är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation.

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.

Exempel på våra satsningar är start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och internet, lärresursen Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.