Man och kvinna sitter med mobil och bärbar dator i soffan.

Ny satsning från Internetstiftelsen ska göra svenskarna säkrare på nätet

3 min läsning

Den internetrelaterade brottsligheten ökar i Sverige. Och nätbedragarnas tillvägagångssätt är listigt konstruerade och förändras hela tiden. En ny kostnadsfri kunskapssatsning från Internetstiftelsen, med snabbkurser och konkreta vägledningar, ska få fler internetanvändare att känna sig säkrare.

Den här satsningen från Internetstiftelsen behövs verkligen och ligger helt i linje med de behov vi ser.

Jan Olsson, polisens Nationella it-brottscentrum

Fler än 4 av 10 känner stor oro för att bli utsatta för bedrägeriförsök på nätet, enligt Internetstiftelsens rapport ”Svenskarna och internet 2021”. Och den internetrelaterade brottsligheten ökar i Sverige. Fler säkra och medvetna internetanvändare är en viktig pusselbit för att inte fler ska bli lurade. Därför lanserar nu Internetstiftelsen en ny satsning, Säkerhet på nätet, som både fungerar i förebyggande och kunskapshöjande syfte, men hjälper också den som redan har blivit drabbad. Satsningen välkomnas av Polisen.

– Den här satsningen från Internetstiftelsen behövs verkligen och ligger helt i linje med de behov vi ser. Att motverka den internetrelaterade brottsligheten kräver inte bara ett gemensamt krafttag från såväl rättsväsendet, politiker, myndigheter, företag och organisationer, vi behöver också samtidigt stärka internetanvändarnas egna förmåga att upptäcka och undvika nätbedrägerier, säger Jan Olsson på polisens Nationella it-brottscentrum.

Både förebyggande och reaktiv

Kunskapssatsningen är anpassad även för den som inte har teknisk förkunskap. Internetstiftelsen har testat och utvecklat innehållet i samarbete med riksorganisationen Seniornet, som hjälper seniorer att ta del av möjligheterna med digitaliseringen.

Satsningen innehåller tre olika delar. Den första är en förebyggande del, som genom korta femminuterskurser stärker kunskapen hos internetanvändarna för att minska risken att bli lurad. Kurserna (totalt 20 stycken) tar upp konkreta tips som:

  • Skydda dig mot bluffmejl
  • Undvik kortbedrägerier
  • Handla säkert på nätet
  • Så håller du dina smarta prylar säkra
  • Skydda dig mot falska webbsidor

Den andra delen vänder sig till den som redan blivit drabbad av nätbedragare. Här finns en stor kunskapsbank med konkreta scenarion, där man steg för steg får vägledning kring vad man bör göra i olika fall av nätbedrägerier. Några exempel på scenarion är:

  • Du har fått ett misstänkt samtal från Skatteverket eller annan myndighet – och misstänker telefonbedrägeri
  • Du har lurats in i en prenumerationsfälla eller ett abonnemang du inte vill ha
  • Du misstänker att du har fått virus eller skadlig kod i datorn

– Med kurserna vill vi hjälpa internetanvändarna att skydda sig mot vanliga bedrägerier och säkerhetshot. Vi hoppas att det korta formatet sänker tröskeln genom att tydligt fokusera på ett lärandemål åt gången. Kurserna kan användas för självstudier, men också som underlag i olika utbildningssammanhang. Vi har också tagit fram kortare vägledningar för att snabbt kunna hjälpa de som haft oturen att drabbas, säger Björn Appelgren, folkbildningsansvarig, Internetstiftelsen.

Den tredje delen består av fördjupande artiklar för den som vill djupdyka i olika ämnen.

Här finns den nya satsningen "Säkerhet på nätet": https://internetkunskap.se/sakerhet-pa-natet/

För mer information eller intervjuer

Olle Hallberg, pressansvarig, Internetstiftelsen
070-689 11 91
olle.hallberg@internetstiftelsen.se

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.

Exempel på våra satsningar är start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och Internet, lärresursen Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.