Nya Datarådet ska ledas av Elisabeth Ekstrand från IIS

2 min läsning

Det nystartade Datarådet är ett nytt medlemsråd inom IT&Telekomföretagen som kommer att samordna de medlemsföretag som har intresse för data-, informations- och innehållsrelaterade frågor. Elisabeth Ekstrand som är administrativ chef och chefsjurist för Internetstiftelsen i Sverige, IIS, har fått uppdraget som ordförande för Datarådet.

IIS verksamhet och samhällsviktiga funktion innebär ett starkt  intresse för de frågor Datarådet främst ska fokusera på, till exempel ökad kunskap om digitaliseringens påverkan på samhällets utveckling samt att säkerställa och tydliggöra tillgänglighet och ansvar till data och innehåll.

–Digitaliseringen påverkar redan idag vår vardag men kommer i framtiden att påverka samhället och vår vardag långt mer än vad vi idag kan förstå. Det gör att data- och innehållsrelaterade frågor ökar i betydelse för både bransch och samhälle. Genom bildandet av Datarådet skapas en plattform för att diskutera och driva dessa frågor kopplade till digitaliseringen. Det är nödvändigt att nå ut med kunskap för att på bästa sätt tillvarata digitaliseringens möjligheter, säger Elisabeth Ekstrand.

Elisabeth Ekstrand är även styrelsemedlem i CENTR, en samarbetsorganisation för alla som driver europeiska landstoppdomäner (ccTLD:er), såsom .de för Tyskland och .se för Sverige. Hon har ett stort engagemang för dataskydd- och integritetsfrågor samt för frågor som rör ansvar för data och innehåll.

Det nystartade Datarådet har följande övergripande fokusområden:

  • Kunskapshöjande insatser om digitalisering och datadriven samhällsutveckling.
  • Tillgänglighet till data och innehåll.
  • Ansvar för data och innehåll.

Bland medlemsföretagen i Datarådet finns till exempel Google, Samsung, Eniro, IIS och Facebook. Läs mer om Datarådet hos IT&Telekomföretagen.

För ytterligare information, kontakta:

Elisabeth Ekstrand, administrativ chef och chefsjurist på IIS
E-post: elisabeth.ekstrand@internetstiftelsen.se 

Elisabeth Nilsson, Pressansvarig
E-post: redaktion@internetstiftelsen.se