Pionjärer vinner pris på Källkritikens dag

2 min läsning

För tredje året i rad delas priset Det gyllene förstoringsglaset ut på Källkritikens dag och i år är vinnarna riktiga källkritikveteraner: Anette Holmqvist, som står bakom "Kolla källan" och Peter Olausson, som ligger bakom boken och sajten Faktoider.

De båda vinnarna kommer att få ta emot priset av kulturminister Amanda Lind på scen på Källkritikens dag på ABF-huset i Stockholm 13 mars.

Det gyllene förstoringsglaset
Det gyllene förstoringsglaset.

Juryns motivering, Peter Olausson: 

"För honom är inget ämnesområde för stort för att ta sig an, ingen detalj för liten för att rymma en intressant historia, och ingen felaktig uppfattning för helig för att granska. Som en av den svenska faktagranskningens nätpionjärer har han inspirerat och ifrågasatt sedan långt innan någon hörde ordet ”viralgranska”, och vi hoppas han fortsätter länge än.”

Juryns motivering, Anette Holmqvist: 

"Det gyllene förstoringsglaset tilldelas Skolverkets tjänst Kolla Källan och dess trotjänare Anette Holmqvist som oförtröttligt varit ett stöd för skolans arbete kring att förstå källkritik i en digital kontext. Kolla källan är och har varit en pedagogisk plattform sedan 1999 som genom sina resurser etablerat en vedertagen modell för källkritisk granskning. Genom sitt arbete har Anette och Skolverket skapat verktyg som stöttat skolbibliotekarier, lärare och pedagoger i deras uppdrag att ge elever en gedigen digital kompetens och en metod för att förstå källkritik i en digital vardag."

Det gyllene förstoringsglaset är ett pris som delas ut av Metros Viralgranskaren och Internetstiftelsen för att främja de som gjort enastående insatser för källkritik och att lyfta fram fakta i första rummet. 

För mer information om Källkritikens dag och schema: https://www.facebook.com/events/2351062941790770/

För frågor om priset, kontakta:

Åsa Larsson, Viralgranskaren
Telefon: 070 - 748 48 46
E-post: asa.larsson@metro.se

Jannike Tillå
Telefon: 072 - 003 29 91
E-post: jannike.tilla@internetstiftelsen.se

Om du är press och vill komma på Källkritikens dag, kontakta:

Carina Vedin
Telefon: 070 - 422 99 37
E-post:carina.vedin@metro.se

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi ansvarar för den svenska toppdomänen .se och för driften av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar inom forskning och utbildning i syfte att internetanvändare i Sverige ska kunna vidareutveckla sin användning på ett medvetet sätt, samt ge kunskap om internetanvändningen i Sverige och digitaliseringens påverkan på samhället.

Exempel på våra satsningar är start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och Internet, lärresursen Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.