barnfamilj med dator hemma

Så har våra internetvanor förändrats under coronapandemin

4 min läsning

De som arbetat hemifrån vill fortsätta jobba flexibelt efter pandemin, men de som studerat på distans är mer missnöjda med det upplägget. I spåren av social distansering har pensionärerna tagit stora digitala kliv. Och många svenskar har gjort sitt första digitala besök på exempelvis en after work eller ett bröllop. Svenskarna och internet 2020 visar hur digitaliseringen och internetanvändandet har påverkats av den pågående coronapandemin.

Årets upplaga av Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet är en unik undersökning i en unik tid. För första gången har Internetstiftelsen gjort två datainsamlingar under samma år, i första respektive tredje kvartalet. Därför går det att jämföra hur situationen såg ut precis före och i början av coronapandemin, med läget efter sommaren. En unik möjlighet att mäta vilken effekt den pågående pandemin har på svenskarnas digitala liv.

Nöjda hemarbetare, men mer missnöjda distansstudenter

Myndigheterna har under året uppmanat de som kan att jobba hemifrån. Under pandemin har fler än 4 av 10 internetanvändare arbetat hemifrån någon gång, och de flesta av dessa tycker att det har fungerat bra. Hela 9 av 10 vill fortsätta göra det i framtiden i någon utsträckning. Under pandemin har det skett en tiofaldig ökning i antal som arbetar heltid på distans, från endast 2 procent före pandemin till 23 procent i det tredje kvartalet.

Men bland de som studerat på distans är det inte lika positiva tongångar. Majoriteten av alla som haft distansutbildning under pandemin föredrar lektioner i ett fysiskt klassrum och var tredje tycker att distansundervisning innebär en högre arbetsbörda. Bland gymnasieelever tycker 4 av 10 att det egna lärandet blir lidande av distansundervisning, och hela 2 av 3 anser att det är lättare att fuska på digitala prov.

– Många av våra arbetsplatser var på sätt och vis redan förberedda för distansarbete. Det har länge funnits verktyg för att chatta, videoträffas och dela filer över nätet, och många hade redan jobbat hemifrån någon gång. I jämförelse togs skolorna på sängen av pandemin, och övergången till distansstudier har kanske visat sig kräva mer eftertanke och planering för att kunna mäta sig med det fysiska klassrummet, säger Måns Jonasson, internetexpert på Internetstiftelsen.

Mer digitala pensionärer och nya internetupplevelser

För många äldre har pandemin inneburit att man på riktigt tagit klivet ut på internet och börjat använda sociala medier mer än tidigare, e-handlat mer, och haft videosamtal med släktingar och vänner. Den ökade skärmtiden har fått pensionärer att känna sig mer sociala, en siffra som är tvärtom när det kommer till de studerande.

Pensionärerna har använt digitala vårdtjänster mer under pandemin än tidigare, det gäller särskilt de allra äldsta. Bland internetanvändare som är 76 år eller äldre har nära 7 av 10 nyttjat någon digital vårdtjänst, och var fjärde internetanvändare i det åldersspannet har sett ett kulturevenemang live på internet under pandemin. Och många pensionärer uppger att de vill ägna sig åt digitala aktiviteter i högre utsträckning även efter pandemin.

– Även om många pensionärer har blivit allt mer digitala det senaste årtiondet är det nog nu under pandemin, då många faktiskt tvingats att pröva nya sätt att kommunicera och handla på nätet, som de upptäcker hur bra, roligt och användbart nätet kan vara. Där digitaliseringen tidigare setts som en jobbig process eller ett nödvändigt ont, kanske det nu har visat sig hur roligt det är att videochatta med barnbarnen eller hur smidigt det är att klicka hem mat från webben, säger Måns Jonasson.

Läs hela rapporten

Hela rapporten Svenskarna och internet 2020 hittar du på www.svenskarnaochinternet.se.

För mer information

Olle Hallberg, pressansvarig Internetstiftelsen
E-post: olle.hallberg@internetstiftelsen.se
Telefon: 072-003 29 91

Faktaruta: Urval av nyheter från Svenskarna och internet 2020

Internetanvändande och skärmtid 

 • Var tredje internetanvändare har börjat använda internet mer under pandemin 
 • Digital skärmtid får pensionärer att känna sig mer sociala – men känslan är tvärtom bland de studerande 
 • Missnöjet med både andras och den egna digitala skärmtiden på fritiden har ökat under pandemin

Arbeta hemifrån

 • Att arbeta hemifrån heltid har mer än tiofaldigats under pandemin 
 • Två tredjedelar av tjänstemännen har arbetat hemifrån minst någon gång under pandemin – jämfört med en dryg tredjedel före pandemin
 • 8 av 10 av de som arbetat hemifrån under pandemin tycker att det har fungerat bra och 9 av 10 av hemarbetarna vill fortsätta göra det i framtiden

Digitala vårdtjänster

 • I kvartal 3 har nyttjandet av digitala vårdtjänster överlag minskat jämfört med kvartal 1
 • Pensionärer har nyttjat digitala vårdtjänster i högre utsträckning under pandemin
 • Nära 7 av 10 internetanvändare som är 76+ år har nyttjat någon e-vårdtjänst under pandemin

E-handel och digitala betallösningar

 • Var fjärde internetanvändare har e-handlat i högre utsträckning under pandemin
 • Flest nya e-shoppare återfinns bland de allra äldsta 76+ år
 • Både mobilt bank-id och Swish har ökat bland pensionärerna under pandemin
 • Landsbygdsbor har under pandemin kommit ikapp stadsbor i användandet av Swish och mobilt bank-id

Digital integritet och källkritik

 • Under pandemin känner sig allt fler oroade över att få sin integritet kränkt av storföretag på nätet
 • Det har under pandemin blivit svårare för internetanvändarna att avgöra vilken information på nätet som är sann eller falsk

Mediekonsumtion

 • Tv-kanalernas playtjänster har gått om traditionellt tv-tittande
 • Nära 2 av 10 köper varor på rekommendation av känd influencer
 • Var fjärde har använt myndigheters webbplatser som en av de huvudsakliga källorna för uppdateringar om coronaviruset
 • 9 av 10 pensionärer har haft tv som huvudsaklig källa för ny information om coronaviruset

Sociala medier

 • 9 av 10 internetanvändare använder sociala medier och fler använder sociala medier under pandemin
 • Instagram växer mest hos pensionärer
 • Tiktok och Twitch domineras av de som är 25 år eller yngre

Digitala kommunikationstjänster

 • 8 av 10 har haft ett videosamtal under pandemin
 • 2 av 10 pensionärer har haft videosamtal varje vecka under pandemin

Digital utbildning

 • En fjärdedel av internetanvändarna har deltagit i en distansutbildning under pandemin
 • Knappt 3 av 10 gymnasieelever anser att det egna lärandet fungerar lika bra vid undervisning på distans
 • 2 av 3 gymnasieelever anser att det går lättare att fuska på digitala prov

Digitala beteenden

 • 3 av 10 som arbetat hemifrån under pandemin har för första gången haft en digital after work
 • Var fjärde internetanvändare som är 76+ år har sett ett kulturevenemang live online under pandemin
 • 3 av 4 studerande män har porrsurfat under pandemin

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.

Exempel på våra satsningar är start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och Internet, lärresursen Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.