En tumme upp i ett förstoringsglas.

Skolsatsning i Mora och folkbildande Facebook-grupp vinner källkritikspris

3 min läsning

Skolinitiativet Nätsmart Mora, som stärker barn och unga och deras föräldrar i ämnen som källkritik och integritet, och en folkbildande Facebook-grupp om källkritik och fake news. Det är vinnarna av källkritikspriset "Det gyllene förstoringsglaset" som delas ut av Internetstiftelsen.

För fjärde året i rad delar Internetstiftelsen ut källkritikspriset Det gyllene förstoringsglaset på Källkritikens dag den 13 mars. I år delas priset ut i två kategorier: skola och allmänhet.

– Internetstiftelsen vill bidra till kunniga och medvetna internetanvändare. En viktig komponent är förmågan att vara källkritisk. Tack vare teknikutvecklingen och internet möter vi idag en otrolig mängd information, vilket i sig är fantastiskt. Men om man inte har tillräcklig ämneskunskap för att avgöra om information är tillförlitlig måste man ha förmågan att kunna värdera källan, säger Jannike Tillå, affärsområdes- och kommunikationschef på Internetstiftelsen.

Stärkt kommunens förskolebarn och grundskoleelever

Skolpriset tilldelas Nätsmart Mora, ett initiativ i Mora kommun som handlar om att göra barn och unga, och deras vårdnadshavare, mer medvetna och kunniga inom ämnen som källkritik och integritet.

­­Juryns motivering, skolpriset:

"Ett initiativ som på ett systematiskt och samordnat sätt satsat på att göra alla barn och unga i kommunens förskolor och grundskolor, men också deras vårdnadshavare, mer medvetna och kunniga i ämnen som källkritik, integritet, sociala medier och upphovsrätt. Långsiktigheten i satsningen, den tydliga kopplingen till skolans styrdokument och skapandet av en öppen samling lärresurser är ett arbete för fler att inspireras av."

Ett av Sveriges bästa flöden om källkritik

Allmänhetens pris går till den publika och folkbildande Facebook-gruppen ”Källkritik, fake news och faktagranskning” med sina fler än 10 000 medlemmar.

Juryns motivering, allmänhetens pris:

"Facebook-gruppen ”Källkritik, fake news och faktagranskning” erbjuder ett av Sveriges bästa flöden om källkritik, desinformation och faktagranskning. Gruppens moderatorer och medlemmar bidrar starkt till ett seriöst, men samtidigt trevligt, diskussionsklimat."

Hederpris till veteran

För första gången delas ett hederspris ut. Mottagare är källkritiksnestorn Torsten Thurén.

Juryns motivering, hederpris:

"Torsten Thurén är en av svensk källkritiks förgrundsgestalter, som genom hela sin yrkesgärning byggt och spridit kunskap om källkritik. Med gedigen och akademisk förankring har Torsten utvecklat källkritiska kunskaper hos generationer av studenter, och med sina populärvetenskapliga böcker har han outröttligt ökat den källkritiska medvetenheten hos vanliga internetanvändare."

Om priset

Det gyllene förstoringsglaset tilldelas personer eller organisationer som ”verkat för att främja insatser som syftar till att öka skolans, elevers och allmänhetens kunskaper om källkritik”. Priset har delats ut sedan 2017 av Internetstiftelsen och Metros Viralgranskaren. I år är det Internetstiftelsen som delar ut priset, då Viralgranskaren inte längre finns.

Juryn som utsett vinnarna bland de dryga 30 nomineringarna har bestått av: Jannike Tillå, Internetstiftelsen, Kristina Alexanderson, Internetstiftelsen, Anette Novak, Statens medieråd, Jeanette Gustafsdotter, Tidningsutgivarna, Åsa Larsson, frilansjournalist och en av grundarna av Viralgranskaren. Arbetet har letts av Björn Appelgren, Internetstiftelsen.

För mer information

Björn Appelgren, projektledare, Internetstiftelsen
079-076 38 37
bjorn.appelgren@internetstiftelsen.se

Olle Hallberg, pressansvarig, Internetstiftelsen
072-003 29 91
olle.hallberg@internetstiftelsen.se

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi ansvarar för den svenska toppdomänen .se och för driften av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar inom forskning och utbildning i syfte att internetanvändare i Sverige ska kunna vidareutveckla sin användning på ett medvetet sätt, samt ge kunskap om internetanvändningen i Sverige och digitaliseringens påverkan på samhället.

Exempel på våra satsningar är start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och Internet, lärresursen Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.


Relaterat