Mål avvisat

2 min läsning

Stockholms tingsrätt har i dag avvisat det mål där Niue stämt Internetstiftelsen med argumentet att Internetstiftelsen brutit mot sina egna stadgar i samband med att man tog över administrationen av toppdomänen .nu.

- Vi har idag fått besked om att målet är avvisat. Vår hållning är fortfarande att Internetstiftelsen inte har någon skadeståndsskyldighet mot Niue, därför är vi nöjda med beslutet, säger Internetstiftelsens chefsjurist Elisabeth Ekstrand.

Rätten att förvalta toppdomänen .nu ligger hos stiftelsen IUSN (Internet Users Society Niue). En förvaltare av en toppdomän kan bestämma vem som sköter den tekniska driften och administrationen av en toppdomän och 2013 blev Internetstiftelsen administratör för .nu.

- För oss var och är den avgörande anledningen till övertagandet av administrationen av toppdomänen .nu den stora relevans domänen har för svenska användare. 2013 var 67 % av de aktiva .nu-domänerna registrerade av svenska företag eller privatpersoner. Det är för att säkerställa en robust och stabil teknisk drift och administration för dessa användare som Internetstiftelsen tagit över administrationen, avslutar Elisabeth Ekstrand.

Tingsrättens beslut kan överklagas till den 19 september.

För mer information

Olle Hallberg, pressansvarig Internetstiftelsen
E-post: olle.hallberg@internetstiftelsen.se
Telefon: 072-003 29 91

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi ansvarar för den svenska toppdomänen .se och för driften av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar inom forskning och utbildning i syfte att internetanvändare i Sverige ska kunna vidareutveckla sin användning på ett medvetet sätt, samt ge kunskap om internetanvändningen i Sverige och digitaliseringens påverkan på samhället.

Exempel på våra satsningar är start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och Internet, lärresursen Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.