Svenskarnas internetvanor i rapporten Svenskarna och internet 2017

3 min läsning

Antalet svenska internetanvändare* fortsätter att öka, nu använder 94 procent internet, 85 procent gör det i mobilen. Upp till pensionsåldern använder så gott som alla (99 %) internet. Även bland de äldsta ökar användningen stort, för första gången är det nu över hälften (56 %) av de över 76 år som använder internet.

– Det är tydligt att vi svenskar vant oss vid att använda nätets tjänster överallt och hela tiden. Digitaliseringen har kommit så långt att flera av tjänsterna på internet nu är att betrakta som infrastruktur. Har du inte Facebook är det svårt att hänga med och utan BankID försvåras kontakten med myndigheter, säger Måns Jonasson, digital strateg på Internetstiftelsen.

Samtidigt som användningen av både internet och flera av tjänsterna på internet närmar sig 100 procent uppger var tredje svensk att de inte känner sig delaktiga i dagens digitala samhälle och en halv miljon använder fortfarande inte nätet alls.

– Behovet av digital kompetens blir allt viktigare. Vet du inte hur digitala tjänster fungerar är det svårt att vara helt delaktig i samhället, säger Cia Bohlin, ansvarig chef för statistikområdet på Internetstiftelsen.

Sociala medier – mer av allt

Fyra av fem svenskar använder sociala medier. Facebook är fortsatt populärast och används av 74 procent av internetanvändarna. Över hälften (53 %) finns där dagligen. Flest nya användare senaste året har Instagram fått. Varannan svensk internetanvändare använder nu Instagram, en ökning med 20 procent. Snapchat ökar också stort och används av en tredjedel av internetanvändarna medan var fjärde använder Twitter.

– 41 procent av oss är riktiga storkonsumenter av sociala medier och har tre eller fyra av de här populära tjänsterna, säger Pamela Davidsson, statistiker på Internetstiftelsen och ansvarig projektledare för rapporten.

Fler nyheter ur årets rapport:

Digital mediekonsumtion – alla unga tittar på Youtube

 • Alla upp till 25 år tittar på Youtube, tre av fyra gör det varje dag
 • Hälften av alla svenskar betalar för musik (50 %), bland de upp till 25 år är motsvarande siffra 77 procent.
 • Nära hälften av alla svenskar betalar för film över internet (46 %), lika många betalar för Netflix.
 • 45 procent lyssnar på poddar och 60 procent lyssnar på radiostationer på nätet.
 • 77 procent tittar på tv-kanalernas play-tjänster, en ökning med 10 procent på ett år.

De flesta tvååringarna använder internet

 • Barns användning av internet fortsätter att öka. Redan vid två års ålder använder fyra av fem (79 %) internet.
 • Två av tre sjuåringar använder internet varje dag.
 • Så gott som alla (98 %) elvaåringar har en egen mobil.
 • En tredjedel av 2-3-åringarna använder surfplatta varje dag.

Källkritik online

 • 44 procent anser att den mesta informationen de tar del av på internet är pålitlig. I åldersgruppen 12-25 år är det endast en tredjedel som anser det.
 • Drygt en tredjedel av de svenska internetanvändarna uppger att de fått utbildning i källkritik. Bland de yngre är den siffran över 70 procent.

Bostadsfluktare och framgångsrika nätdejtare

 • Två tredjedelar av de svenska internetanvändarna söker eller tittar på bostad på internet. 6 procent gör det dagligen och en tredjedel varje månad.
 • Elva procent av de svenska internetanvändarna har nätdejtat senaste året.
 • 15 procent av de som använt dejtingsajter eller dejtingappar blev sambo eller gifta.

En majoritet läser jobbmail under semestern

 • 64 procent använder internet för att arbeta hemma.
 • Hälften av de som jobbar (51 %) läser e-post på semestern.
 • Åtta av tio (81 %) använder internet på jobbet för privata ändamål. En tredjedel gör det dagligen.

*Med svenska internetanvändare avses befolkningen från 12 år och uppåt om inte annat anges.

Läs hela rapporten

Hela rapporten finns att läsa på www.svenskarnaochinternet.se.

Faktaruta 1: Om Svenskarna och internet

Svenskarna och internet är Sveriges största undersökning om svenskarnas internetanvändning och har genomförts sedan år 2000. I årets undersökning har 3200 personer i åldrarna 12 – 102 år deltagit. Genom undersökningen vill Internetstiftelsen bidra med fakta och insikter om hur användningen av internet och digitala tjänster utvecklas. Detta för att ge förutsättningar till att digitaliseringen av det svenska samhället och näringslivet sker på välinformerad grund.

Faktaruta 2: Så många använder:

E-post 97%
Internetbank 95%
Youtube 86%
Blocket 79%
Facebook 74%
Spotify 55%
Instagram 53%
Netflix 46%
Snapchat 33%
Whatsapp 29%
Annonsblockerare 29%
Twitter 25%
Tinder 7%

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige. Internetstiftelsen ansvarar för drift och administration av internets svenska toppdomän .se. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad olika satsningar inom forskning, utbildning och undervisning. Till exempel start- och mötesplatsen Goto 10, konferensen Internetdagarna, Barnhack och mätverktyget Bredbandskollen.

För mer information:

Måns Jonasson, digital strateg på Internetstiftelsen
Telefon: 076-127 00 76
E-post: mans.jonasson@internetstiftelsen.se

Pamela Davidsson, statistikansvarig på Internetstiftelsen
Telefon: 070-811 40 65
E-post: pamela.davidsson@internetstiftelsen.se

Cia Bohlin, ansvarig chef för statistikområdet på Internetstiftelsen
Telefon: 070-777 64 97
E-post: cia.bohlin@internetstiftelsen.se

Elisabeth Standár, pressansvarig på Internetstiftelsen
E-post: redaktion@internetstiftelsen.se