Ta kontroll över ditt digitala jag – ny satsning ska öka kunskapen om personlig integritet på internet

2 min läsning

Internetstiftelsen satsar på att stärka vuxnas digitala kompetens med fokus på den personliga integriteten på internet. Anledningen är en ökad oro bland svenskarna för hur nätjättarna inkräktar på den personliga integriteteten.

Långa och krångliga användarvillkor för sociala nätverk, cookieförfrågningar på webbsidor, eller appar med platstjänster som kartlägger hur du rör dig. Internetanvändare ställs idag ofta inför val kopplade till den personliga integriteten. Kanske oftare än de själva vet om.

– En klar majoritet av internetanvändarna är medvetna om att deras uppgifter samlas in, men väldigt få vet hur insamlingen går till och hur uppgifterna faktiskt används, säger Björn Appelgren, projektledare på Internetstiftelsen.

Stor oro kring personuppgifter 

I undersökningen Svenskarna och internet framgår att oron för att nätjättarna inkräktar på den personliga integriteten har ökat kraftigt över en femårsperiod. Integritetsskyddsmyndighetens integritetsrapport visar dessutom att tre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används, och att många upplever sig ha dålig kunskap kring detta. Det här tar sig nu Internetstiftelsen an genom sin folkbildande och kostnadsfria satsning Internetkunskap. 

I olika kunskapsavsnitt kommer man att bena ut vad den personliga integriteten på internet är och hur användare kan värna den. Satsningen belyser allt från krångliga användarvillkor och hur du spåras på internet, till vad man ska tänka på när man delar bilder i sociala medier och hur platstjänster i appar kartlägger dina rörelsemönster.

– Det handlar om att öka användarnas kunskap så att de själva kan ta kontroll över sin personliga integritet på internet, genom att göra aktiva och medvetna val, säger Björn Appelgren.

Internetkunskap är vardagskunskap om internet och digitala tjänster. Utbildningsmaterialet består av korta filmer och fördjupande artiklar – och är gjort för att kunna användas under en längre tid. Allt material läggs löpande upp på internetkunskap.se.

Pressbild Björn Appelgren, projektledare, Internetstiftelsen
Björn Appelgren, projektledare, Internetstiftelsen

Utgångspunkten för hela satsningen Internetkunskap är EU:s ramverk för digital kompetens, som identifierar kunskap om den digitala vardagen som alla invånare behöver. Fokus för Internetkunskap är grundläggande digital folkbildning riktad till vuxna i åldrarna 35 år och uppåt. Tidigare kunskapspaket har behandlat källkritik och säkerhet.

För mer information

Björn Appelgren, projektledare Internetstiftelsen
E-post: bjorn.appelgren@internetstiftelsen.se
Telefon: 079-076 38 37

Olle Hallberg, pressansvarig Internetstiftelsen
E-post: olle.hallberg@internetstiftelsen.se
Telefon: 072-003 29 91

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi ansvarar för den svenska toppdomänen .se och för driften av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar inom forskning och utbildning i syfte att internetanvändare i Sverige ska kunna vidareutveckla sin användning på ett medvetet sätt, samt ge kunskap om internetanvändningen i Sverige och digitaliseringens påverkan på samhället.

Exempel på våra satsningar är start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och Internet, lärresursen Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.