Våra mobilvanor under lupp i ny undersökning

2 min läsning

Tre timmar, så länge använde deltagarna i en ny undersökning från Internetstiftelsen i Sverige, IIS, i genomsnitt sin mobiltelefon varje dag.

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, har genomfört en undersökning i mindre skala som visar drygt 300 personers faktiska användning av sina Androidmobiler. Med hjälp av en app har undersökningsdeltagarnas beteenden loggats.

Detta är första gången IIS, som också genomför den årliga undersökningen Svenskarna och internet, kunnat mäta mobilanvändares faktiska användning.

– Undersökningen visar svart på vitt vilken viktig roll mobiltelefonen har i våra liv. Deltagarna i undersökningen använde mobilen i genomsnitt tre timmar om dagen, alltså ungefär 20 procent av den vakna tiden, säger Pamela Davidsson, statistikchef på IIS.

I genomsnitt har deltagarna använt 67 olika appar under de knappt två månader undersökningen pågick. Totalt använde de drygt 300 deltagarna över 3 500 olika appar under undersökningsperioden.

Bank-ID och Facebook i topp bland populäraste appar

Apparna som finns förinstallerade i telefonen är också de appar som flest deltagare använder, till exempel ”Inställningar” (87%), ”Kontakter” (87%) och ”Kamera” (84%).

Av de appar man själv behöver ladda ner är följande de populäraste, sett till hur många av deltagarna som använde dem:

App                  Andel som använde appen

BankID                     80%
Facebook                  78%
Youtube                    78%
Instagram                 68%
Swish                         60%
Spotify                      57%

I undersökningen har också deltagarnas användning av telefonfunktionen registrerats. 90% av deltagarna använde telefonen för vanliga telefonsamtal under undersökningsperioden och nästan lika många, 89%, använde mobilen för att skicka sms.

Här kan du läsa hela undersökningen.

Om undersökningen

  • Undersökningen genomfördes mellan 9/12 2015 och 31/1 2016 i 315 svenska Androidanvändares mobiltelefoner av Internetstiftelsen i Sverige, IIS.
  • Appen registrerar när en användare använder olika appar och hur länge de gör det. Appen undersöker inte vad man faktiskt gör inne i de öppna apparna, till exempel vilka webbsidor man besöker, och inte heller vilken telefon eller telefonnummer som appen körs på.
  • Apple och Ios ger inte samma möjlighet att installera en app som läser av användningen, därför bygger undersökningen enbart på den användning som Androidanvändare har.
  • Appen Apparat är framtagen av Mobile Behaviour med hjälp av medel från IIS Internetfond.

För mer information

Pamela Davidsson, statistikansvarig IIS
E-post: redaktion@internetstiftelsen.se

Elisabeth Nilsson, pressansvarig IIS
E-post: redaktion@internetstiftelsen.se