Pixelhjärta står i solen.

Västra Götalandsregionen skriver femårsavtal om identitets- och behörighetsfederationen Sambi

2 min läsning

Identitets- och behörighetsfederationen Sambi, som drivs av Internetstiftelsen, kommer att vara lösningen för säker och enkel inloggning till Västra Götalandsregionens journalsystem Millenium.

Västra Götalandsregionen, VGR, arbetar just nu med ett av Sveriges största förändringsprojekt inom digitalisering av vården. Satsningen FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö, är ett samarbete mellan VGR, privata vårdgivare som har avtal med VGR, och de 49 kommunerna i Västra Götaland som i olika grad kommer att använda journalsystemet Millennium.

Nu har VGR skrivit ett femårsavtal med Internetstiftelsen om identitets- och behörighetsfederationen Sambi, som drivs av Internetstiftelsen. Sambi möjliggör säker inloggning för användare över organisationsgränser.

– VGR kommer genom anslutning till Sambi att dra nytta av federationen för vårt samverkansbehov när vi erbjuder digitala tjänster till externa aktörer. Vi ser Sambi som en viktig grund för att erbjuda åtkomst för externa aktörer i det samarbete som de nya it-lösningarna kommer att innebära. Genom medlemskap i Sambi som användarorganisation vill vi även dra nytta av federationen som stöd för säker åtkomst till anslutna tjänsteleverantörer, säger Anne-Berit Fredriksson, enhetschef VGR IT, Person och Organisation, Västra Götalandsregionen.

En unik lösning

Tack vare Sambi kan personal logga in i den egna organisationen med sin e-legitimation endast en gång, så kallad single sign-on, och därigenom få åtkomst till de digitala tjänster som organisationen har avtal med och som är anslutna till Sambi.

Sambi säkerställer att tjänsteleverantörer kan lita på identiteten och behörigheten hos användaren av en tjänst. Och gör att användarna kan lita på tjänsteleverantörer vad gäller behörighetsstyrning och skydd av inloggningsuppgifterna kopplat till respektive tjänst.

– Sambi är en unik lösning. Och med vår långa erfarenhet och stora tekniska kunnande, känns det nu väldigt roligt få till ett långsiktigt samarbete tillsammans med VGR, säger Danny Aerts, vd, Internetstiftelsen.

Mer om identitets- och behörighetsfederationen Sambi.

För mer information

Olle Hallberg, pressansvarig, Internetstiftelsen
olle.hallberg@internetstiftelsen.se
072-003 29 91

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi ansvarar för den svenska toppdomänen .se och för driften av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar inom forskning och utbildning i syfte att internetanvändare i Sverige ska kunna vidareutveckla sin användning på ett medvetet sätt, samt ge kunskap om internetanvändningen i Sverige och digitaliseringens påverkan på samhället.

Exempel på våra satsningar är start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och Internet, lärresursen Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.