Person fotar vatten i gryningen.

Vinnova, Internetstiftelsen, Göteborgs universitet och RISE storsatsar på digitalisering som driver grön omställning

3 min läsning

I samband med världens största konferens för smarta städer, Smart City Expo i Barcelona 7–9 november, lanseras Urban Twin Transition Center. Satsningen ska i nära samarbete med innovationsprogrammet Viable Cities hjälpa svenska städer att bli klimatneutrala.

Nu står det klart att Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, är med och finansierar den strategiska satsningen Urban Twin Transition Center (UTTC) med 20 miljoner kronor över tre år. Internetstiftelsen ansvarar, tillsammans med Göteborgs universitet och RISE, för satsningen som ska ge städer rätt beslutsunderlag i deras resa mot klimatneutralitet.

­– World Economic Forum pekar på att upp till 20 procent av reduktionen av koldioxid fram till 2050 kommer att vara drivet av de möjligheter digitaliseringen erbjuder. Den här satsningen syftar till att hjälpa svenska städer att uppnå målen i Paris-avtalet, vilket också går hand i hand med Internetstiftelsens mål kopplat till samhällsnyttig digitalisering för ett hållbart Sverige, säger Carl Piva, vd på Internetstiftelsen.

UTTC kommer att verka både genom forskning och stöd i praktiskt genomförande, och kunskapen från centret är öppen för alla. En prioriterad målgrupp är de 23 svenska städer – med 40 procent av Sveriges befolkning – som inom innovationsprogrammet Viable Cities mobiliserar för klimatneutralitet till 2030.

– Städerna i Viable Cities-programmet skriver varje år klimatkontrakt med ett antal myndigheter som företräder svenska staten. I dessa kontrakt definieras städernas klimatmål. Målsättningen med satsningen är att identifiera och skala upp praktiska lösningar för att implementera Agenda 2030 i dessa städer. Vår ambition är att strukturera den viktigaste kunskap som finns inom digital grön omställning för att hjälpa svenska städer göra rätt val, baserat på validerade lösningar, säger Carl Piva.

– Jag är glad över det positiva gensvar vi fått för UTTC. Det borgar för en betydande positiv effekt i initiativet, och är ett sätt för oss att bidra till den existentiella utmaningen. Vi ser det som oerhört värdefullt att kunna omsätta forskningsvaliderade initiativ i svenska städer för att driva mot klimatneutralitet, säger professor Johan Magnusson som leder arbetet med UTTC för Göteborgs universitet.

Lösningar för grön omställning
Internetstiftelsen leder tillsammans med RISE genomförandedelen av centret, där man framförallt kommer att koppla samma städers behov med fungerande lösningar för grön omställning.

– En av RISE viktigaste strategier är att bidra till hållbar tillväxt i Sverige där vi kan erbjuda vetenskapligt validerade lösningar som stärker industri, näringsliv och offentlig sektor och samtidigt bidra till en hållbar omställning. Här ser vi att vi kan vara en stark och viktig partner till klimatneutrala städer genom UTTC, säger Ann-Sofie Mårtensson som är ansvarig för ”uppkopplat samhälle” på RISE.

– Vi är oerhört glada för denna satsning och ser att UTTC kommer bli en viktig komponent i hur svenska städer uppnår de högt ställda mål som definierats i Viable Cities klimatkontrakt, avslutar Olga Kordas, programchef vid Viable Cities, som finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

Utöver Internetstiftelsen, Göteborgs universitet och RISE ingår i dagsläget följande samarbetspartners: Vinnova, Viable Cities, TechSverige, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Swedish Incubators & Science Parks, IVL Svenska miljöinstitutet, Tillväxtverket, Sundsvall, Nacka, Linköping, Huddinge, Datastory och Electricity.

För mer information

Olle Hallberg, pressansvarig, Internetstiftelsen
070-689 11 91
olle.hallberg@internetstiftelsen.se

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.

Exempel på våra satsningar är start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och internet, lärresursen Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.