IIS släpper zonfiler för .se och .nu fria

2 min läsning

Från och med i dag gör IIS information om vilka .se- och .nu-domännamn som är synliga på internet publik. Det innebär att det nu går att se vilka domäner som är registrerade och utpekade i domännamnssystemet (DNS) genom att zonfilerna för IIS toppdomäner för första gången blir publika och tillgängliga för nedladdning.

Anledningen att tillgängliggöra zonfilerna för .se och .nu är IIS strävan efter öppenhet. IIS gör bedömningen att det inte finns någon hemlig information i zonfilen och därför finns det heller ingen anledning att den inte ska vara tillgänglig.

– Vår förhoppning är att det ska byggas tjänster som underlättar för fler än tekniker och specialister att ta del av informationen samt att det ska bidra till forskning om den svenska internetinfrastrukturen, säger Patrik Wallström, IT-säkerhetsexpert på IIS.

Vad är en zonfil?

En zonfil är en textfil med samtliga delegerade domännamn för en toppdomän och tillhörande information. Informationen i zonfilen är vad som krävs för att domännamnen ska fungera på en teknisk nivå. Förutom de domännamn IIS administrerar innehåller zonfilen också dess tillhörande namnservrar och all DNSSEC-information.

Vad innebär det här för domännamnsinnehavare?

I praktiken har detta ingen betydelse för den som i dag är innehavare av en .se- eller .nu-domän. Informationen i zonfilen har aldrig betraktats som hemlig även om zonfilen tidigare inte publicerats i sin helhet.

Dock kan detta spela roll för den som av olika skäl inte vill offentliggöra ett domännamn som inte används. Nya varumärken och tillfälliga kampanjer är exempel på sådant som många inte vill ska avslöjas före lansering. Om man som innehavare till en .se- eller .nu-domän vill att domännamnet ska vara hemligt ska man se till att den inte läggs in i som en delegering i zonfilen. Den registrar (återförsäljare av .se-domäner) domännamnet är registrerat hos kan hjälpa till med detta.

  • Mer information zonfilen finns att läsa här.
  • Zonfilen finns att ladda ner på zonedata.iis.se.

För mer information

Patrik Wallström, IT-säkerhetsexpert på IIS
E-post: redaktion@internetstiftelsen.se

Om IIS

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige. IIS ansvarar för internets svenska toppdomän, .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad olika satsningar på att utveckla användningen av internet i Sverige.