Barn som använder mobiltelefon.

De ska göra barnens röster hörda på nätet

3 min läsning
Händer med Internetstiftelsens logga i handen, ett hjärta.

Läs mer hos Internetkunskap

Bli säkrare och bättre på internet. På Internetkunskap bjuder vi på flera artiklar om näthat, yttrandefrihet och schysst beteende på nätet.

ECPAT Sverige får pengar från Arvsfonden för att hjälpa och stötta barn som fått kränkande bilder och filmer spridda på internet. Både polis och forskare är involverade i projektet.

Även en bild som tagits frivilligt riskerar att via internet spridas vidare utan samtycke, och utan att den som äger bilden har någon kontroll över det. Det här drabbar människor i alla åldrar, men unga är särskilt utsatta. Drabbade barn upplever ofta en stark känsla av maktlöshet, och eftersom kränkningen aldrig får ett tydligt avslut kan barn drabbas mycket hårt, ibland livet ut.

Barnrättsorganisationen ECPAT Sverige driver tjänsten ECPAT Hotline, som är en webbsida där allmänheten kan tipsa anonymt om misstänkt sexuell exploatering av barn. ECPAT har nu också dragit igång projektet "Barnets röst om sexuell exploatering" med stöd på 7,8 miljoner från Arvsfonden. Anna Karin Hildingson Boqvist är generalsekreterare för organisationen och säger såhär:

– Det övergripande syftet med projektet är att minska det psykiska lidandet för barn vars bilder och filmer har spridits utom deras kontroll. När du vet att en nakenbild på dig själv ligger på nätet tar kränkningen aldrig slut, och tidigare forskning visar att behovet av stödinsatser till den här gruppen är stort.

Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare för ECPAT Sverige.
Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare för ECPAT Sverige som driver projektet "Barnets röst om sexuell exploatering".

I sin årliga rapport konstaterar också ECPAT Sverige att det blivit allt vanligare att barn och unga tar avklädda bilder och filmer på sig själva.

– Avklädda bilder som tagits frivilligt och som inte sprids behöver inte vara dåligt eller farligt. Tvärtom pratar många unga vi mött om att det kan vara något positivt, för det egna självförtroendet eller i en relation. Men det vi ser är att bilder och filmer sprids på nätet utan samtycke. Risken är också att de hamnar på sidor där det finns förövare som utnyttjar materialet, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Svårt att ta bort bilder som delats

Projektet ska pågå i tre år, och bland annat resultera i en särskild webbsida där barn ska kunna få stöd, rådgivning och information om sexuell exploatering. ECPAT kommer att involvera flera olika kompetenser i projektet; både tekniker och personer med stor erfarenhet av att arbeta direkt med barn och involvera dem.

– Det sista är en väldigt viktig del. Utan barnens egna röster och kunskap kan vi inte jobba effektivt med de här frågorna. Vi kommer också att samarbeta med bland andra polisen och med Sveriges främsta forskare på området, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Utan barnens egna röster och kunskap kan vi inte jobba effektivt med de här frågorna.

Anna Karin Hildingson Boqvist

Drabbade barn ska även kunna få praktisk hjälp med att ta ned  kränkande bilder och filmer från nätet. Det är ett arbete som kan tyckas omöjligt, men Hildingson Boqvist menar att ny teknik kan underlätta.

– Med nya verktyg som artificiell intelligens är till exempel bildigenkänning plötsligt möjlig. Därmed kan man hitta och få ned redan kända bilder och filmer. I vissa fall kommer det att vara mer komplicerat och man får kontakta sajtägare och be dem ta med bilderna. Ett problem är så klart att bilder kan spridas igen, men desto viktigare med en sådan här tjänst på plats.

Integritet på nätet en framtidsutmaning

Frågor om personlig integritet har alltid varit en viktig del av det moderna samhället, och med mobiltelefoner och internet har ämnet raskt flyttat ut i den digitala sfären.

Internetstiftelsen kommer under hela hösten på olika sätt att lyfta frågor om integritet på nätet, och de speciella utmaningar som råder där.

Läs mer om projektet "Barnets röst om sexuell exploatering" hos ECPAT Sverige. På Internetkunskap kan du läsa mer om integritet och varför det är viktigt.


Relaterat