• Svenskar vill ha tydlighet kring datainsamling

    När svenska folkets inställning till digital integritet undersöks visar rapporten att allt fler tar aktiva steg för att kontrollera vilken data som samlas in om en själv, och att många kan tänka sig att betala mer för tjänster som hanterar data ansvarsfullt.

  • Nätjättarna lovar integritet och ansvar

    Ansvarsfull hantering av personlig information står i fokus när Google och Facebook håller sina utvecklarkonferenser, men möjligheterna att samla in data blir ännu större.