Förälder och barn tittar på mobiltelefon.

Så kan apparna spåra dig

5 min läsning

Att låta mobiltelefonen se och spara vilka platser du rör dig på kan vara väldigt användbart, och är nödvändigt för att många appar ska fungera. Men lagring av platsdata öppnar också för problem, och potentiellt missbruk.

Att se och använda platsdata är en väldigt viktig och användbar funktion hos mobiltelefoner. Med hjälp av platsdata kan reseappar och kartappar berätta hur du ska ta dig till jobbet med bil eller buss, och shoppingappar kan visa var de närmaste butikerna ligger. Mobilkamerans app kan komma ihåg var fotografier har tagits, och påminnelser kan aktiveras när du kommer hem – allt på grund av att mobiltelefonen kan se var den befinner sig med hjälp av GPS.

Det finns alltså många delar av en mobil som är helt beroende av platsdata för att fungera överhuvudtaget. Men informationen kan också missbrukas, och exempelvis säljas vidare till andra. I värsta fall kan platstjänsterna, eller platsuppgifterna som de kallas, också användas för att förfölja personer.

Platsdata kan användas av kameran för att senare se var en bild har tagits.

Så fungerar GPS-spårning

GPS är en förkortning för Global Positioning System, och består av ett nätverk av satelliter som kretsar runt jorden. Satelliterna skickar ut signaler, som en GPS-mottagare kan ta emot. På så vis kan mottagarens position bestämmas utifrån longitud, latitud och altitud, med en noggrannhet av några få meter.

GPS-satellit i omloppsbana runt jorden.
Ett nätverk av satelliter används för att positionsbestämma med GPS.

Moderna mobiltelefoner använder en variant som kallas Assisted GPS för att göra en ännu snabbare positionsbestämmelse med hjälp från mobiltelefonnätet. Informationen från satelliterna sänds kontinuerligt ut till mobilnätet, så när telefonen ansluter får den genast en ungefärlig position telefonen befinner sig på. Därefter kan mobilen få en mer precis information bara från de satelliter som är närmast.

Tack vare Assisted GPS är det möjligt för en mobiltelefon att spara platsinformation nästan oavbrutet, och presentera informationen som en mycket detaljerad karta över dess rörelser under dagen. Det är telefonens operativsystem som sköter insamlingen, men enskilda appar kan begära att få ta del av platsdatan. Beroende på operativsystemet och hur användaren har ställt in sin telefon kan en app få tillåtelse att använda platsdatan hela tiden, aldrig, eller bara när appen används.

Det finns problem och risker

Vi frågade Internetstiftelsens säkerhetschef, Anne-Marie Eklund Löwinder, hur orolig man bör vara över att mobiltelefonen samlar in platsdata. Enligt henne finns det för de flesta ingen generell risk med att dela med sig av sin platsdata, men det finns situationer där det kan vara riskfyllt.

Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen.
Anne-Marie Eklund Löwinder är säkerhetschef på Internetstiftelsen.

– Allt handlar om vem som får tillgång till platsdatan, och hur den används. Kvinnojourer i Sverige har till exempel rapporterat om kontrollerande män som installerar appar i sina flickvänners telefoner för att följa var de befinner sig.

I mobiltelefonernas appbutiker finns många appar att hämta hem vars syfte är just att spåra telefonen och användaren. Dessa marknadsförs som ett sätt för föräldrar att hålla koll på sina barn, eller för människor som lätt tappar bort sina mobiler. Liknande tjänster finns ofta rentav inbyggda i mobilens operativsystem men detta kan missbrukas för andra syften. Anne-Marie Eklund Löwinder säger:

– En utsatt grupp är människor som lever med skyddad identitet. Det har hänt att våldsamma exmän skickar en telefon med sina barn när de ska träffa sin mamma. På så vis kan han i efterhand se var hon uppehåller sig, trots skyddade personuppgifter.

För den som har tillgång till datan är det ofta enkelt att koppla den till en specifik person. Vet du var någon sover och var någon jobbar så kan du lätt lista ut vem det är.

Ett problem är alltså rena spionappar som kan användas för att förfölja och trakassera människor. Men många andra appar samlar också in platsdata, som apparna själva egentligen inte behöver. Den informationen kan sedan säljas vidare av utvecklaren i kommersiella syften. Här finns skäl att vara kritisk menar Eklund Löwinder.

– Platsdatan som apparna samlar in är visserligen anonymiserad, men för den som har tillgång till den är det ofta enkelt att koppla datan till en specifik person. Du kan till exempel se platsen där personen befinner sig varje natt, och därifrån hitta hemadressen. Vet du var personen sover och var personen jobbar så kan du lätt lista ut vem det är.

mobiltelefon med kartor igång.
Din telefon vet precis var du har varit och var du är. Det är användbart, men kan också missbrukas.

Enligt Anne-Marie Eklund Löwinder går det i praktiken inte att skydda sig helt från att ens platsdata samlas in och sprids vidare – inte för den som vill kunna använda sin mobiltelefon. Däremot går det att begränsa vilka appar som får samla in data och vid vilka tillfällen.

– Det kan vara bra att slå av apparnas platstjänster när de inte används, även om det såklart är bökigt att hantera. Här har också Iphone-telefoner en fördel över Android, för där går det att ställa in appar så att de bara får samla data när de används. På Android är det antingen hela tiden, eller aldrig som gäller. Den som inte orkar slå av och på platsdata hela tiden kan ändå ta för vana att då och då titta igenom vilka appar som samlar in platsdata, och stänga av för gamla appar som inte använts på länge.

Inställningar för platsdata i mobiltelefon.
I mobilens inställningar kan du välja vilka appar som får ta del av platsdatan. På Iphone kan du också välja att en app bara får samla in data när appen är igång.

Något att tänka på är också att det inte behöver finnas illvilliga motiv bakom att en app samlar in data. Av rent praktiska skäl samlar många utvecklare in mer data än de för tillfället behöver, därför att det skulle vara omständligt att be användaren om lov igen om de skulle behöva mer. Risken som kan uppstå är främst när data säljs vidare till en tredje part. Här uppmanar Eklund Löwinder användare att kontakta tjänsteleverantören direkt och fråga vad som samlas in, och hur informationen används. Du kan läsa mer om dataskyddslagen GDPR i denna artikel.

Tips: Kontrollera dina inställningar

När en app vill komma åt platsdata första gången måste den be om lov, men därefter kan den fortsätta. Med jämna mellanrum bör du därför kika efter i telefonens inställningar vilka appar som använder informationen. På en Iphone kallas detta Platstjänster, och på Android-telefoner heter det oftast Platsuppgifter eller Platsbehörigheter. Att stänga av behörigheten för appar som du inte längre använder är alltså ingen dum idé. Skulle appen senare startas och behöva komma åt platsdata kommer den att be om lov ännu en gång.


Relaterat