De vinner källkritikpriset Det gyllene förstoringsglaset 2024

2 min läsning

I samband med källkritikens dag den 13 mars delar Internetstiftelsen och Källkritikbyrån ut priset "Det gyllene förstoringsglaset".

I år tilldelas allmänhetens pris Linda Ahlerup och Magnus Ranstorp för rapporten om LVU-kampanjens uppkomst och utveckling. Årets skolpris delas ut till Arbetets museum och hedersutmärkelsen tilldelas Wikipedianen för det kollektiva arbetet att kritiskt granska information.

Nätet svämmar över av information och det senaste årets turbulenta omvärldshändelser har visat att kunskap om källkritik och källtillit är viktigare och svårare än någonsin. "Det gyllene förstoringsglaset" har delats ut sedan 2017 till personer, initiativ eller organisationer som har gjort enastående insatser för kritiskt tänkande på nätet.

– Internetstiftelsen vill bidra till fler kunniga och medvetna internetanvändare och det känns därför extra viktigt att kunna uppmärksamma de som har gjort insatser för att öka människors förmåga att tänka källkritiskt, säger Carl Piva, vd, Internetstiftelsen.

Allt om källkritik från Internetstiftelsen

Årets vinnare

Juryns motivering, allmänhetens pris – Linda Ahlerup och Magnus Ranstorp
I rapporten "LVU-kampanjen: Desinformation, konspirationsteorier och kopplingar mellan det inhemska och det internationella i relation till informationspåverkan från icke-statliga aktörer" visar författarna på ett enastående och minutiöst sätt hur det konkret gick till när en av de största påverkanskampanjerna i modern tid drabbade Sverige. Det gyllene förstoringsglaset 2024 går till rapportens författare Linda Ahlerup och Magnus Ranstorp.

Juryns motivering, skolpriset – Arbetets museum
Det gyllene förstoringsglaset 2024 tilldelas Arbetets museum för sitt metodiska och nytänkande arbete med källkritik, källtillit och MIK-frågor i flera format för flera olika åldrar. Med sina utmärkta mobila utställningar har Arbetets museum lyckats med att skapa samtal kring källkritik bland barn och de som arbetar med barn, inte bara lokalt utan också på skolor och bibliotek i hela landet.

Juryns motivering, hederspriset – Wikipedianen
Det gyllene förstoringsglaset 2024 tilldelas Wikipedianen för sitt engagemang att kollektivt samskapa ett sakligt uppslagsverk där kritiskt granskande, rättningar och ständigt uppdaterande är helt avgörande för att den kunskapstörstige Wikipedia-besökaren ska mötas av pålitlig information. Wikipedianens arbete i den större gemenskapen, där alla diskussioner om innehållet sker helt öppet och transparent, är både källkritik i praktiken, en källkritisk hjälp och en fantastisk insats för alla läsare.

Jurygruppen som utsetts årets vinnare bland nomineringarna består av:

  • Åsa Larsson, Källkritikbyrån
  • Jack Werner, Källkritikbyrån
  • Kristina Alexanderson, Internetstiftelsen
  • Björn Appelgren, Internetstiftelsen

För mer information
Emma Fritze, pressansvarig, Internetstiftelsen
073- 584 81 79
emma.fritze@internetstiftelsen.se

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.