IIS släpper guide om öppna data för beslutsfattare

2 min läsning

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, släpper en guide om öppna data för beslutsfattare. Syftet med guiden är att ge beslutsfattare förståelse för nyttan av att jobba med öppna data samt verktyg för att komma igång och hur det fungerar rent praktiskt. Guiden har skrivits av Anders Frick och Jan Ainali på uppdrag av IIS.

Guiden riktar sig till chefer på alla nivåer - från generaldirektör till gruppchef. Genom konkreta tips och förslag samt exempel från verkligheten ska guiden ge inspiration som kan omsättas i praktisk handling. Guiden kan ses som en startguide eller snabbguide.

– Vi har sett att det finns en efterfrågan på den här typen av guide. Med den här guiden kan fler förstå nyttan med- och hur man kan använda sig av öppna data, säger Erika Olsson, projektledare för öppna data på Internetstiftelsen, IIS.

Öppna data är data som vem som helst fritt kan använda till, i princip, vad som helst. Mer specifikt är det data som förses med en licens som inte har fler begränsningar att användaren måste tala om var datamängderna kommer ifrån och eventuellt att de måste delas vidare på samma sätt.

Forskning visar att samhällsvinsterna blir stora när myndigheter publicerar öppna data, men den främsta vinsten är inte ekonomisk. Istället bidrar öppna data till ökad transparens i samhället, vilket i sin tur leder till mer upplysta medborgare och i förlängningen en förbättrad demokrati.

Länk till guiden hittar du här.

Författarna till guiden
Anders Frick är utbildad civilingenjör i medieteknik, har MBA-examen i Technology Management och har studerat innovationsjournalistik i Silicon Valley samt varit forskarstudent i Taipei. Numera arbetar han som journalist med fokus på teknik, ekonomi och innovation. Han brinner för möjligheterna med internet och är ofta anlitad för uppdrag inom mediestrategi och sociala medier. Han nås via twitter.com/frick

Jan Ainali har en bakgrund som innovations- och designingenjör. Han var tidigare ordförande och chef för Wikimedia Sverige och driver nu det egna företaget Open by default. Under våren 2016 vandrade han från Ystad till Stockholm - över 100 mil - för att uppmärksamma vikten av öppna data samt hålla workshops och föreläsningar i ämnet bland de kommuner som han passerade. Han nås via twitter.com/jan_ainali

Exempel på vad IIS guide om öppna data för beslutsfattare innehåller:

  • Vad är öppna data?
  • Varför en guide för beslutsfattare?
  • Vem har nytta av denna guide?
  • Vad kostar det?
  • Vilka data kan bli öppna?
  • Vilka data kan vi INTE lägga ut?
  • Hur mäter man kvaliteten på öppna data?
  • Vilka är de största utmaningarna?
  • Vilka är de vanligaste problem som brukar uppstå?
  • Hur gör vi så att vi tjänar på det?

För mer information kontakta:
Erika Olsson, Projektledare Öppna data, Internetstiftelsen i Sverige, IIS
E-post: redaktion@internetstiftelsen.se