Öppna data – En guide för beslutsfattare

Öppna data är till stor del bara en förlängning av offentlighetsprincipen. En exemplarisk myndighet bör ta fram en strategi för systematiskt arbete med öppna data. 

Chefer på alla nivåer – från generaldirektör till gruppchef – har förhoppningsvis nytta av denna guide. Genom konkreta tips och förslag samt exempel från verkligheten ska guiden ge inspiration som kan omsättas i praktisk handling.