Ny forskning granskar framgången för teknikföretag i Sverige

2 min läsning

Några av världens mest framgångsrika unga teknikbolag finns i Stockholm. En ny rapport från Handelshögskolan i Stockholm visar att infrastruktur, nätverk, företagsklimat och främjande politik är viktiga faktorer som förklarar Sveriges framgång. Forskningsrapporten är en del av the Innovative Internet project, finansierat av Internetstiftelsen i Sverige, IIS.

Vid en utvärdering av Sveriges “enhörningar”, det vill säga nystartade teknikföretag som värderas till 1 miljard dollar inom 10 år, utmärker sig Stockholm som staden med flest enhörningar per capita i världen.

I en rapport kallad, “Chasing the Tale of the Unicorn – A study of Sweden’s misty meadows”, har en forskargrupp, ledd av Robin Teigland, beskrivit Sveriges IT- och internetutveckling från 1980 till idag och hur detta påverkat nuvarande förhållanden.

–En av våra slutsatser är att de erfarenheter och resurser som entreprenörer och andra samlade in under 1990-talets IT-boom och fall har återinvesterats in i entreprenörernas ekosystem i Stockholm, vilket möjliggjort för dagens företagare att framgångsrikt övervinna de många utmaningar man ställs inför, säger Robin Teigland, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, och ledare för forskargruppen.

Rapporten visar att framgång är kopplat till de nystartade teknikföretag som har möjlighet att utnyttja sina formella och informella nätverk för att få tillgång till nödvändiga resurser. Forskarna har undersökt nätverken hos 15 nystartade företag i Sverige, där fyra har enhörning-status och 11 anses vara inom räckhåll. Över tid visar dessa företag på en ökad mångfald, både vad gäller ålder och internationell sammansättning på ledande befattningar och i sina styrelser.

I denna rapport presenteras preliminära resultat av ett treårigt projekt som finansieras av Internetstiftelsen i Sverige, IIS. Projektets huvudmål är att undersöka hur internet och digitaliseringen har påverkat entreprenörskap och innovation i Sverige.

Här hittar du en kortare sammanfattning av rapporten.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Weschke
Communications Manager
Stockholm School of Economics

Elisabeth Nilsson
Public Relations Manager, IIS
Mejl: redaktion@internetstiftelsen.se