Chasing the Tale of the Unicorn

Några av världens mest framgångsrika unga teknikbolag finns i Stockholm. En ny rapport från Handelshögskolan i Stockholm visar att infrastruktur, nätverk, företagsklimat och främjande politik är viktiga faktorer som förklarar Sveriges framgång. Publicerad 2016-07-11.

Forskningsrapporten är en del av the Innovative Internet project. I denna rapport presenteras preliminära resultat av ett treårigt projekt som finansieras av Internetstiftelsen. Projektets huvudmål är att undersöka hur internet och digitaliseringen har påverkat entreprenörskap och innovation i Sverige. Här hittar du en kortare sammanfattning av rapporten.