Utlämnande av uppgifter ur domännamnsregistret

Internetstiftelsen för ett register över tilldelade domännamn under toppdomänen .se och toppdomänen .nu. Här kan du läsa om hur du begär att ta del av uppgifterna i domännamnsregistret.

Om ett domännamn är registrerat visas information om domännamnet vid en sökning i Internetstiftelsens söktjänst. På grund av skyddet för personuppgifter döljs viss information om domännamnet från sökresultatet.

Internetstiftelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna i domännamnsregistret och lämnar endast ut uppgifterna om det finns en laglig grund för att göra detta.

Vissa utredande och verkställande myndigheter kan förplikta Internetstiftelsen att lämna ut uppgifter. I dessa fall har Internetstiftelsen en skyldighet att tillhandahålla myndigheten de uppgifter som efterfrågas.

I andra fall krävs det ett berättigat intresse för att ta del av uppgifterna i registret och det krävs att de uppgifter som efterfrågas är nödvändiga för ändamålet som rör det berättigade intresset. Internetstiftelsen gör en bedömning i varje enskilt fall där intresset av att få ut uppgifterna vägs mot intresset och rättigheterna för den vars personuppgifter efterfrågas. Intresseavvägningen kan resultera i att de efterfrågade uppgifterna lämnas ut, att endast vissa uppgifter lämnas ut eller att inga uppgifter lämnas ut.

Om du vill begära att ta del av uppgifter från domännamnsregistret behöver du fylla i blanketten nedan. Det är viktigt att du specificerar vilka uppgifter ansökan gäller samt varför det är nödvändigt att du får ut dessa uppgifter. Blanketten ska därefter skickas till registry@internetstiftelsen.se.