Utlämnande av uppgifter ur domännamnsregistret

Internetstiftelsen för ett register över tilldelade domännamn under toppdomänen .se och toppdomänen .nu. Här kan du läsa om hur du begär att ta del av uppgifterna i domännamnsregistret.

Om ett domännamn är registrerat visas information om domännamnet vid en sökning i Internetstiftelsens söktjänst. På grund av skyddet för personuppgifter döljs viss information om domännamnet från sökresultatet. Internetstiftelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna i domännamnsregistret och lämnar bara ut uppgifter om det finns stöd i en laglig grund enligt GDPR.

Om du vill komma i kontakt med innehavaren av tekniska eller juridiska skäl eller för att köpa domännamnet kan du använda Internetstiftelsens kontaktformulär. Kontaktformuläret visas efter att du har gjort en sökning på domännamnet.

Vissa utredande och verkställande myndigheter kan förplikta Internetstiftelsen att lämna ut uppgifter. I dessa fall har Internetstiftelsen en skyldighet att tillhandahålla myndigheten de uppgifter som efterfrågas.

I andra fall krävs det ett berättigat intresse för att ta del av uppgifterna i registret. Det krävs också att de uppgifter som efterfrågas är nödvändiga för ändamålet som rör det berättigade intresset. Internetstiftelsen gör en bedömning i varje enskilt fall om uppgifterna kan lämnas ut. I bedömningen vägs intresset av att få ut uppgifterna mot intressen och rättigheter för den vars personuppgifter efterfrågas. Intresseavvägningen kan resultera i att de efterfrågade uppgifterna lämnas ut, att bara vissa uppgifter lämnas ut eller att inga uppgifter lämnas ut.

Om du önskar att ta del av uppgifter från registret använder du blanketten nedan. Blanketten sparar du ner till din dator. Det är viktigt att du specificerar vilka uppgifter ansökan gäller och varför du behöver få ut uppgifterna. Du skickar därefter den ifyllda blanketten till registry@internetstiftelsen.se.