• Programmering är eftersatt i skolan

    Många skolor har inte kommit igång med programmering än, trots att det är en viktig del av skolan digitaliseringsstrategi. Programmeringen är även det ämnesområde som lärare har störst behov att öka kompetensen inom.